PARTNER PORTALU
  • BGK

MSW: CEPIK 2.0 będzie gotowy przed terminem

  • Bartosz Dyląg    30 grudnia 2015 - 00:01
MSW: CEPIK 2.0 będzie gotowy przed terminem
Zdaniem przedstawicieli MSW CEPIK 2.0 będzie gotowy przed terminem. Fot. Grzegorz Giereszczak

1 stycznia 2017 r. CEPIK będzie w pełni funkcjonował – zapewnia Roman Kusyk z MSW. – Wydaje się, że jest to termin bezpieczny, nawet z pewnym zapasem. To narzędzie w końcu zostanie uruchomione i udostępnione bezpłatnie dla wszystkich podmiotów uprawnionych.
4 stycznia 2016 r. miało nastąpić wdrożenie zmodernizowanego CEPIK, a tym samym rozszerzenie zakresu danych przetwarzanych przez centralną ewidencję kierowców (CEK), dotyczących m.in. ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków egzaminacyjnych, instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, lekarzy oraz psychologów. Dane te miały być skorelowane z danymi kierowców popełniających wykroczenia drogowe, a następnie przekazywane organom nadzorujących przebieg szkolenia i egzaminowania.

Miało to m.in. wyeliminować z rynku źle funkcjonujące ośrodki szkolenia kierowców. W połowie grudnia br. Sejm zdecydował jednak, że termin wdrożenia tego narzędzia zostanie przesunięty o rok. Powód? Niedostateczne przygotowanie odbiorców systemu CEPIK 2.0. Przypomnimy, że już w październiku br. o odłożenie startu systemu apelował Związek Powiatów Polskich.

Nowy CEPIK ważnym elementem uzdrowienia systemu

System nadawania uprawnień kierowcom sprawdziła w tym roku Najwyższa Izba Kontroli, wnioski nie są optymistyczne: egzamin państwowy na prawo jazdy jest zbyt trudny, umiejętności kierowców za niskie, co przekłada się na bardzo zły poziom bezpieczeństwa na polskich drogach.

We wtorek raport NIK był przedmiotem dyskusji na forum sejmowej komisji kontroli państwowej. Zdaniem wiceprezesa NIK Wojciecha Kutyły opóźnienie CEPIK to fatalna wiadomość.

- Niestety, nie zostanie uruchomione to najważniejsze narzędzie przewidziane w systemie szkolenia i egzaminowania, pozwalające na trafne typowanie przez starostów i marszałków województw tych ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, wobec których w pierwszej kolejności należy przeprowadzić kontrolę działalności – zwraca uwagę Wojciech Kutyła.

CEPIK 2.0 będzie gotowy przed terminem

Roman Kusyk, dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w MSW wyjaśnia, że na przesuniecie terminu wdrożenia systemu wpłynęło przede wszystkim niedostosowanie części informatycznych systemów zewnętrznych do komunikacji z CEPIK.

Zdaniem Kusyka 1 stycznia 2017 r. CEPIK będzie w pełni funkcjonował. - Wydaje się, że jest to termin bezpieczny, nawet z pewnym zapasem. To narzędzie w końcu zostanie uruchomione i udostępnione bezpłatnie dla wszystkich podmiotów uprawnionych – zapewnia Kusyk.

W jego opinii centralna ewidencja kierowców oraz wprowadzane zmiany mogą bardzo usprawnić obszar nadzoru nad szkoleniem kierowców, ich egzaminowaniem oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami. - Jest przewidziane znaczące zwiększenie zakresu danych gromadzonych w CEK. Są to informacje dotyczące wykładowców, egzaminatorów, lekarzy w ośrodkach ruchu drogowego czy w ośrodkach szkolenia kierowców - przypomina.

Kusyk dodaje, że w CEK będą też gromadzone dane profilu kandydata na kierowcę.

- Takie dane są dziś gromadzone tylko lokalnie, na poziomie systemów informatycznych starostw powiatowych. W momencie, kiedy przejdą one do centralnej ewidencji kierowców, w całej Polsce uprawnione organy będą mogły uzyskać dostęp do danych o osobie, która zaczyna proces szkolenia na kierowcę. Będzie można śledzić historię tej osoby, czyli fakt zdania egzaminu państwowego czy naruszenia przepisów ruchu drogowego – wyjaśnia Kusyk.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • obserwator, 2015-12-31 10:41:14

    Ten Pan od pięciu lat bez efektu buduje CEPiK wydając publiczne pieniądze i teraz wypowiada się że za rok już wszystko będzie dobrze. Kto uwierzy w te obietnice ??? może najpierw trzeba rozliczyć Pana Kusyka z dotychczasowych osiągnięć i zmarnowanych środków finansowych.