MSWiA: nowy wzór PESEL

  • mswia.gov.pl/AT
  • 05-09-2011
  • drukuj
MSWiA wydało rozporządzenie w sprawie zmiany wzoru wniosku o nadanie numeru PESEL oraz powiadomieniu osób fizycznych o nadanym lub zmienionym numerze PESEL.
MSWiA: nowy wzór PESEL

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie zasad nadawania numeru PESEL jest związana z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Projektowana regulacja zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

Zasadnicze różnice merytoryczne polegają na zmianie wzoru wniosku o nadanie numeru PESEL, dodaniu wzoru powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym im numerze PESEL oraz zamieszczeniu w przepisach prawa sposobu obliczania liczby kontrolnej w numerze PESEL.

Jak poinformowało MSWiA konieczność zmiany wzoru wniosku o nadanie numeru PESEL wynika z wprowadzonych ustawą zmian w zakresie danych gromadzonych w rejestrze PESEL. Zaś określenie wzoru powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym numerze PESEL niewątpliwie wpłynie pozytywnie na realizację obowiązku ciążącego na organach gmin to jest dokonywania takich powiadomień i równocześnie ujednolici w skali kraju formę tego powiadomienia.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji i nie jest regulowany w prawie Unii Europejskiej i trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Nowe wzory wniosków znajdują się na stronie bip.mswia.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

to wiele wyjaśnia... przyjęto nowe wzory, stare już są nieważne...

MAZIDŁO, 2011-09-05 21:57:28 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU