PARTNER PORTALU
  • BGK

Muzea i samorządy mają wspólny cel

  • pt    13 grudnia 2013 - 11:12
Muzea i samorządy mają wspólny cel

Muzea i jednostki samorządu łączy coś więcej niż wspólnota powinności, w której samorząd ma zobowiązania wobec instytucji. Najważniejsza jest tu wspólnota celów, która realizowana może być tylko w ramach lokalnej lub regionalnej strategii kultury pamięci.
- Nie ma wątpliwości, że w tej chwili już dość pilnie musimy zająć się określeniem na nowo miejsca muzeów w nowej rzeczywistości społecznej, ustrojowej, ekonomicznej. Co prawda zmiany trwają już niemal od ćwierć wieku, i w tym sensie rzeczywistość nie jest nowa, ale dla muzeów jest” – mówi Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współautor reform administracyjnych RP, a obecnie jeden z wiodących ekspertów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podczas konferencji Muzeum i samorząd terytorialny.


Czytaj też: Samorządy nie mają pieniądzy na nowości w muzeach

Spotkanie w Poznaniu, a także powołanie stałej Konferencji; „Muzeum i Samorząd Terytorialny” to ważne elementy prac programowych nad Strategią Rozwoju Muzealnictwa, które toczą się pod kierunkiem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W tworzenie Strategii zaangażowali się przedstawiciele społeczności muzealników, reprezentujący poszczególne instytucje i kategorie muzeów oraz przedstawiciele administracji publicznej, organizatorów muzeów.

W Poznaniu zostały omówione efekty prac - działającej od kilku miesięcy, pod przewodnictwem sędziego Jerzego Stępnia- grupy roboczej, która przygotowała koncepcję organizacyjną i zakres merytoryczny prac Konferencji.

Wraz z powołaniem Konferencji rozpocznie działalność Komitet Sterujący Konferencji, którym kierować będzie sędzia Jerzy Stępień.

Czego będą dotyczyć prace Konferencji „Muzeum i Samorząd Terytorialny”? Waldemar Rataj, kierujący pracami nad Strategią Rozwoju Muzealnictwa tłumaczył, że chodzi przede wszystkim o znalezienie odpowiedzi na pytania o wzajemne relacje muzeów oraz wspólnot lokalnych i regionów, reprezentowanych instytucjonalnie przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

- Muzea i jednostki samorządu terytorialnego łączy coś więcej niż prosta wspólnota powinności, w której wspólnota (samorząd) ma zobowiązania wobec instytucji muzealnej i realizuje je poprzez udzielanie wsparcia finansowego, a muzeum – przez poszerzanie swojej oferty działa na rzecz zwiększenia potencjału kulturotwórczego, turystycznego czy ekonomicznego gminy, powiatu czy województwa – mówił Rataj.

Najważniejsza jest tu wspólnota celów, która realizowana może być tylko w ramach lokalnej lub regionalnej strategii kultury pamięci.

Jak dodawał Rataj muzeum w takim ujęciu jest instytucją szczególną, prawdziwym centrum integracji społeczności, zarówno w wymiarze współczesnym (pomaga nawiązywać relacje międzyludzkie, ożywia tkankę społeczną, poprzez funkcje edukacyjne pomnaża stan społecznej samoświadomości), ale również międzypokoleniowym (buduje poczucie więzi między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu pokoleń, i to zarówno przeszłych jak i tych, które dopiero nastąpią, jest widomym znakiem przeszłości, który współcześni muszą zachować i przekazać następcom).

Dlatego muzeum, jak podkreślał Jerzy Stępień, nie może zamykać się w sobie, koncentrować się wyłącznie wokół zbiorów. Bogactwa muzeum muszą promieniować na wspólnotę lokalną, a ono samo musi być na potrzeby – rzeczywiste potrzeby – tej społeczności otwarte.

Takie podejście do instytucji muzeum pokazuje, jak bardzo szczególna jest to instytucja kultury, i jak istotną rolę może i powinna odgrywać w strukturze samorządnej społeczności.

- Dużym wyzwaniem jest wypracowanie takiej metody, która pozwoli wszystkim muzeom na odnalezienie swojego właściwego miejsca i zakorzenienia we wspólnotach lokalnych i regionalnych, niezależnie od tego, jaki organ administracji publicznej jest ich organem założycielskim – mówiono podczas konferencji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.