PARTNER PORTALU
 • BGK

Na pierwsze dziecko też 500 złotych. O to apeluje Rzecznik Praw Dziecka

 • MIW    20 stycznia 2016 - 11:53
Na pierwsze dziecko też 500 złotych. O to apeluje Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka odniósł się do sztandarowego projektu nowego rządu. (Fot. : www.rzad.gov.pl).

• Marek Michalak pozytywnie ocenia projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ale proponuje wprowadzić do niego kilka zmian.
• Proponuję, aby świadczenie wychowawcze przysługiwało również na pierwsze dziecko, niezależnie od progu dochodowego - stwierdza RPD.
• Należałoby rozważyć uwzględnienie szczególnej sytuacji osoby samotnie wychowującej dziecko - apeluje w piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej.
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił stanowisko dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ocena generalnie jest pozytywna, ale Marek Michalak proponuje kilka zmian. Wśród nich znalazła się m.in. sugestia, by świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu dochodowego.

W wystąpieniu generalnym do Elżbiety Rafalskiej Marek Michalak stwierdził, że systemowe wsparcie rodzin wychowujących dzieci, poprzez przyznanie im świadczenia wychowawczego jest pożądanym narzędziem polityki prorodzinnej, znanym w Unii Europejskiej.

Rzecznik pozytywnie ocenił zarówno sam pomysł przyznania dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka, a także wyłączenie dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia wychowawczego z katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla uczniów.

- Dodatkowo należałoby rozważyć uwzględnienie szczególnej sytuacji osoby samotnie wychowującej dziecko, będącej w trudnej sytuacji materialnej, której dochód na członka rodziny nieznacznie przekroczy progi dochodowe wskazane projektem – zaznaczył Marek Michalak.

W swym piśmie wskazał ponadto, że projekt może nierówno traktować rodziny wychowujące tylko jedno dziecko.

– Brak jest obiektywnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania pierwszego dziecka w rodzinie. Proponuję, aby w ustawie świadczenie wychowawcze przysługiwało również na pierwsze dziecko, niezależnie od progu dochodowego – stwierdził Rzecznik Praw Dziecka.

Zdaniem Michalaka w razie nieuwzględnienia powyższych uwag należy objąć definicją dziecka z niepełnosprawnością, również dziecko o lekkim stopniu niepełnosprawności. Projekt ustawy zakłada, że w rodzinie wychowującej dziecko w wieku 16 - 18 lat, legitymujące się lekkim stopniem niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł.

- Kwota ta powinna wynosić 1200 zł. Proponowane rozwiązanie prowadzi do niczym nieuzasadnionego, nierównego traktowania rodzin i dzieci – ocenił Rzecznik.

Marek Michalak zwrócił tez uwagę na sytuację, która może spotkać rodzinę wychowującą dwójkę dzieci. Po ukończeniu przez starsze dziecko pełnoletności, drugie dziecko automatycznie staje się pierwszym, co do którego zaczynają obowiązywać progi dochodowe. W wielu przypadkach może to skutkować utratą świadczenia przez dziecko, które takie świadczenie otrzymywało. Zdaniem RPD dalej powinno być do niego uprawnione z racji pozostawania starszego dziecka pełnoletniego na utrzymaniu rodziny.

W wystąpieniu RPD rozważa ponadto możliwość poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy na pełnoletnie dzieci uczące się, co korespondowałoby z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pozostawienie projektu bez zmian, będzie skutkować brakiem spójności rozwiązań prawnych w zakresie świadczeń dla osób pełnoletnich, kontynuujących naukę.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (7)

 • skorpion, 2016-02-12 03:08:05

  Witam...Proszę o odpowiedź, czy na dziecko -lat 17 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim jako jego matka skorzystam z Programu 500+ ?...
 • Kowalska, 2016-02-09 19:20:13

  Smutek
 • Mama, 2016-01-30 18:47:19

  Proszę urodzić 10 dzieci i dostaniesz 5 ty W czym problem dowiesz siė ile to kosztuje