PARTNER PORTALU
  • BGK

Na skargę za zmianę granic

  • wer    5 stycznia 2012 - 20:54
Na skargę za zmianę granic

Według przygotowanego przez senacką komisję ustawodawczą projektu o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, samorządy będą mogły ustalać zmiany granic gmin na podstawie decyzji. Daje im to możliwość zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego.
Procedura zmiany granic gmin określona jest zarówno w ustawie o samorządzie gminnym, jak i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 4 ust. 1) przewiduje,iż tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic dokonywane jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.W drodze rozporządzenia Rada Ministrów także: nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

Niemniej jednak jak czytamy w projekcie przygotowanym przez komisję ustawodawczą niejednokrotnie decyzje Rady Ministrów były podejmowane wbrew woli gmin.

Czytaj też: Zmienią się granice gmin i nazwy miejscowości

Problem nadal polega jednak na tym, że o ile wiele decyzji w zakresie różnych spraw dotyczących poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, wydawanych przez organy administracji rządowej, jednostki te mogą zaskarżyć do sądu administracyjnego - jako generalnie właściwego „w sprawach spornych" między organami administracji rządowej a samorządem terytorialnym - to w przypadku „decyzji" Rady Ministrów dotyczących granic gmin jest to niemożliwe.

Wynika to z faktu, że owa „decyzja" Rady Ministrów ma formę „rozporządzenia" czyli aktu normatywnego, a sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawie aktów normatywnych wydawanych przez naczelne organy administracji rządowej.

Dlatego też komisja ustawodawcza w swoim projekcie proponuje, by: ''akt prawny Rady Ministrów dotyczący wymienionych wyżej kwestii miał formę decyzji, podlegającej kontroli sądu administracyjnego. Wówczas gmina, która będzie niezadowolona z decyzji, będzie mogła w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy''. Co więcej od decyzji przysługuje gminie skarga do sądu administracyjnego.

Więcej szczegółów w projekcie w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • Dżins, 2012-01-06 15:35:28

    czyli zmienianie granic jest możliwe już tylko wydaniem decyzji.,,