PARTNER PORTALU
  • BGK

Na takie pieniądze "z góry" mogą liczyć samorządy w 2015 r.

  • AW    4 września 2014 - 11:28
Na takie pieniądze "z góry" mogą liczyć samorządy w 2015 r.

Samorządy z budżetu centralnego otrzymują dotacje i subwencje. Jak te dofinansowania będą kształtować się w przyszłym roku? Sprawdzamy, co w tych działąch ustalono w projekcie budżetu na 2015 r.
W projekcie przyszłorocznego budżetu (uzasadnienie do części dotyczacej subwencji i dotacji dla JST publikujemy w dziale Multimedia) na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 51 mld 470 mln 379 tys. zł, tj. o 0,5 proc. więcej niż na rok bieżący.

Czytaj też: Pensje w gospopdarce, stopa bezrobocia- czyli projekt budżetu na 2015 r.

subwencje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 wynosi 40 mld 376 mln 952 tys. zł i jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o kwotę 877 355 000 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2015 r. w wysokości 6 mld 199 mln 444 tys. zł jest wyższa o 2 proc. od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2014 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2015 r. w kwocie 1 mld 581 mln 742 tys. zł, jest o 1,8 proc. wyższa od kwoty zaplanowanej na 2014 r.

Z kolei część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2015 r. w kwocie 948 mln 894 tys. zł, jest o 22,1 proc. niższa niż kwota zaplanowana na 2014 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. została zaplanowana w wysokości 510 mln 899 tys. tj na niższym poziomie niż zaplanowana na 2014 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 r. została zaplanowana w wysokości 1 mld 061 mln 806 tys. zł, tj. o 1,6 proc niższej niż zaplanowano na 2014 r.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2015 r. została zaplanowana w wysokości 437 mln 643 tys. zł, tj. o 52,2 proc. niższej niż zaplanowano na 2014 r.

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na 2015 r. w wysokości 17 mln zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2014 r.

W części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2015 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335 mln 999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2014 r. Środki te stanowić będą rezerwę na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Czyatj też: Gminy muszą oddać subwencje pobrane bez dokumentacji 

dotacje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na rok 2015 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 17 mld 493 mln 466 tys. zł, z tego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 17 mld 349 mln 990 tys. zł, a zadań majątkowych 143 mln 476 tys. zł.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.