PARTNER PORTALU
  • BGK

Nadal ścigają kierowców za parkowanie

  • PAP    27 października 2010 - 09:03

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich nie zamierza odstąpić od ścigania kierowców, którzy kilka lat temu nie zapłacili za parkowanie w płatnej strefie.
ZDM nie zgadza się z orzeczeniami samorządowego kolegium odwoławczego, które jego roszczenia za lata 2003-2005 uznaje za przedawnione.

Wezwania do zapłacenia tzw. opłaty dodatkowej, wynoszącej 50 zł, Zarząd Dróg Miejskich wysłał w tym roku do blisko 90 tys. kierowców. Tydzień temu samorządowe kolegium w Warszawie uznało – rozpatrując sprawę jednego z kierowców – że roszczenia te się przedawniły. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez ZDM.

Wiceprezes kolegium Tomasz Podlejski powiedział wówczas, że można domniemywać, iż w podobnych sprawach – a tych trafiło do SKO około 50 – orzeczenia kolegium będą takie same.

ZDM wciąż jednak stoi na stanowisku, że nie przedawniają się opłaty nałożone między 11 grudnia 2003 r. a 3 października 2005 r., czyli między wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która wprowadziła te opłaty, a kolejną nowelą, która wprowadziła pięcioletni okres ich przedawnienia.

W odpowiedzi na ubiegłotygodniowe informacje o orzeczeniach kolegium, ZDM zacytował na swojej stronie internetowej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z lutego 2009 r., który – w ocenie zarządu – „mówi jasno, że w sprawie wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej prawo nie działa wstecz”.

Przywołane przez ZDM orzeczenie dotyczyło jednak innej opłaty – za zajęcie pasa drogowego, nieuiszczonej przed laty przez jedną z firm..

WSA w Łodzi uznał, że w przypadku rozpatrywanej sprawy „nie ma żadnych racjonalnych przesłanek” do odstąpienia od zasady mówiącej, że prawo nie działa wstecz, co ZDM zacytował na swoim portalu. W ocenie sądu wsteczne działanie prawa jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przemawia za tym konieczność egzekwowania innej zasady konstytucyjnej, niemożliwej do zrealizowania w inny sposób.

Przesłankę taką, w sprawie bezpośrednio dot. opłat dodatkowych, w 2009 r. znalazł WSA w Bydgoszczy. Orzekł prawomocnie, że dotyczące przedawnienia przepisy, zawarte w noweli ustawy o drogach publicznych z 2005 r., mają zastosowanie do wszystkich opłat, także tych, które powinny być uiszczone przed tą datą. Sąd powołał się przy tym na art. 32 ust. 1 konstytucji, który mówi, że „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Dla ZDM orzeczenia sądów administracyjnych w innych sprawach nie są wiążące i to od woli Zarządu zależy, którym wyrokiem będzie się on kierował. Zaznaczył jednak, że to samo dotyczy osób, które odwołają się do SKO w sprawie nałożonych na nich opłat sprzed lat – one zapewne powołają się na wyrok sądu w Bydgoszczy.

Gdy ZDM, rozpatrując sprawy, które do niego wróciły, podtrzyma swoje argumenty, a następnie podzieli je kolegium odwoławcze osoba skarżąca będzie mogła złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Wysłane przez ZDM wezwania za lata 2003-2005 opiewają na łączną kwotę ponad 20 mln zł i dotyczą ok. 400 tys. parkowań.

Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem II instancji, który rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, należące do kompetencji jednostek samorządu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.