Nadchodzi czas gminnych rad seniorów

Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym wprowadzającą art. 5 c dotyczący zasad powoływania gminnych rad seniorów.
Nadchodzi czas gminnych rad seniorów
Nowelizacja pozwoli na zwiększenia udziału osób starszych (organizacji seniorskich) w procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących w środowisku lokalnym.

Obecnie rady seniorów funkcjonują w kilkudziesięciu gminach w Polsce. Nowe uregulowania prawne mają zachęcić samorządy do powoływania podobnych ciał przedstawicielskich.

Powołanie rady seniorów znajduje się w bezpośredniej kompetencji rady gminy. Może ją tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jestem zainteresowana bardzo tym, co będzie wolno Radzie Seniorów, bo jesteśmy na etapie wspólnego opracowywania Statutu i tu już okazuje się, że takie same uprawnienia jak Rada Seniorów ma każdy obywatel, każdy mieszkaniec gminy. Ciekawa jestem jak będą działać Rady, bez właściwego umocowania statu...towego. Ciekawa jestem czy istnieją statuty dające Radzie Seniorów większe możliwości niż każdemu obywatelowi rozwiń

Irena seniorka z Serocka, 2014-03-13 14:06:42 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU