PARTNER PORTALU
  • BGK

Najem i media od gminy z jednym VAT

  • AW    1 marca 2012 - 19:07
Najem i media od gminy z jednym VAT

Czy gmina postępuje prawidłowo, traktując usługi sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków oraz dostarczanie energii cieplnej jako usługi odrębne od usług najmu i opodatkowując je odpowiednio według stawki podatku VAT 8% oraz 23%?
Łódzka skarbówka udzielała interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie traktowania usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków oraz dostarczania energii cieplnej jako usług odrębnych od usług najmu (sygn. IPTPP4/443-51/11-4/BM).

Gmina, która z prośbą o taką interpretację się zgłosiła posiada nieruchomości, które na podstawie podpisanej umowy najmu wynajmuje najemcom na cele działalności gospodarczej. Najemcy, zgodnie z umową, zobowiązani są na podstawie faktury VAT do zapłaty: czynszu ze stawką podatku VAT 23%, za centralne ogrzewanie ze stawką podatku VAT 23%, za odprowadzenie ścieków ze stawką podatku VAT 8% oraz za zużytą wodę ze stawką 8%.

Gmina posiada także nieruchomości, w których część lokali, na podstawie podpisanych umów wynajmuje najemcom na cele mieszkalne, natomiast cześć lokali została sprzedana mieszkańcom i stanowi ich własność. Najemcy zgodnie z umową zobowiązani są na podstawie faktur VAT do zapłaty czynszu ze stawką zw. zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy oraz za centralne ogrzewanie ze stawką podatku VAT 23%. Umowa z najemcami przewiduje, że najemcy, oprócz czynszu najmu, zobowiązani są także do zapłaty należności z tytułu zużytej wody i odprowadzonych ścieków. Gmina odrębnie fakturuje czynsz, odrębnie odprowadzanie ścieków oraz odrębnie refakturuje koszty zużycia wody przez najemców. Faktury za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wystawiane są na podstawie odczytów z liczników, co trzy miesiące, ze stawką podatku VAT 8%.

Gmina wystawia także faktury VAT za usługi dostarczania energii cieplnej do lokali mieszkalnych wykupionych na własność ze stawką podatku VAT 23%, odrębnie refakturuje koszty zużycia wody oraz odrębnie fakturuje odprowadzania ścieków, co trzy miesiące, ze stawką podatku VAT 8% przez mieszkańców, którzy posiadają wykupione na własność lokale mieszkalne w opisywanej nieruchomości.

Wszyscy korzystający z wyżej wymienionych lokali nie mają zawartych umów bezpośrednio z dostawcą wody natomiast odbiorcą ścieków jest gmina.

Gmina stosuje stawkę 8% podatku VAT w przypadku faktur za odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem nr 3 pozycja 142 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz stawkę 8% podatku VAT w przypadku faktur za dostarczaną wodę zgodnie z załącznikiem nr 3 pozycja 141 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy, postępuje prawidłowo opodatkowując dostawę wody i odprowadzenie ścieków stawką podatku VAT 8% oraz dostarczenie energii cieplnej stawka podatku VAT 23% ponieważ są to usługi odrębne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe - odpowiada Izba Skarbowa w Łodzi.

w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem nieruchomości lokalowej, a koszty dodatkowe, w tym opłaty z tytułu mediów, niezależnie od tego czy dostawa mediów jest usługą własną wynajmującego czy też obcą (kupowaną przez wynajmującego), stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia. Zatem w sytuacji kiedy wynajmujący zawiera umowę na dostawy wody do nieruchomości będącej przedmiotem najmu, świadczy usługi w zakresie odprowadzania ścieków, nie może kosztów tych mediów przenieść bezpośrednio na najemcę.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.