PARTNER PORTALU
  • BGK

Najważniejsze daty przed jesiennymi wyborami samorządowymi

  • pt    31 lipca 2014 - 15:44
Najważniejsze daty przed jesiennymi wyborami samorządowymi

Od dawna wiadomo, że jedyny możliwy termin wyborów samorządowych to 16 listopada. Potwierdza to projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd przygotował także projekt kalendarza wyborczego.
Rozporządzenie powinno zostać ogłoszone i wejść w życie najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2014 r..

Jakie inne ważne daty czekają nas po drodze do wyborów?

Do dnia 7 września 2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

Czytaj też: Idą wybory, politycy przypomnieli sobie o samorządach

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Czytaj: Zobacz głównych faworytów do prezydenckich foteli

do dnia 22 września 2014 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

do dnia 12 października 2014 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w
ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW

do dnia 26 października 2014 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;×
KOMENTARZE (1)

  • Gienek, 2014-08-19 21:20:53

    Piszecie bzdury bez sprawdzenia. 7 września to niedziela, zatem termin zostaje przedłużony do 8 września