Najwięcej skarg na działalność urzędów

Sygnały dotyczące nieprawidłowej działalności organów i urzędów administracji publicznej zdominowały korespondencję skargową przesyłaną do NIK w 2010 roku. W ciągu dwóch lat liczba skarg na pracę urzędów wzrosła o jedną piątą.
Najwięcej skarg na działalność urzędów
Spośród 5 tys. skarg, przesłanych do NIK w 2010 r., aż 1775 to uwagi dotyczące działalności urzędów, głównie samorządowych. Prawie połowa zawiadomień dotyczyła sfery budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Mieszkańcy wskazywali na nieprawidłowości w pracy organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Wymieniano naruszenia przepisów prawa budowlanego i procedur administracyjnych, brak nadzoru nad inwestycjami, a także tolerowanie samowoli budowlanych. Skarżono się na przewlekłe wydawanie decyzji przez urzędników.

Skarżący wskazywali także na nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. Sygnalizowano naruszenie prawa m.in. przy zakupach sprzętu badawczego, uzbrojenia, pojazdów specjalistycznych dla leśnictwa i służb ratunkowych, usług informatycznych, sprzedaży nieruchomości oraz budowy obiektów związanych z EURO 2012.    

Wiele z sygnałów przekazanych do NIK dotyczyło nieporadności urzędów w sytuacji wystąpienia powodzi. W ocenie poszkodowanych struktury rządowe i samorządowe państwa nie były przygotowane do sprawnego działania w warunkach klęski żywiołowej. Surowo oceniono działania administracji przed powodzią, w jej trakcie, a także podczas usuwania jej skutków.

Na co jeszcze skarżyli się do NIK Polacy? Drugi pod względem liczby zawiadomień obszar to nadużycia gospodarcze i finansowe oraz marnotrawienie mienia społecznego. Warto dodać, że w latach 2006 - 2008 właśnie ta problematyka była przedmiotem największej ilości sygnałów od obywateli.

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Są takie instytucje gdzie można składać skargi ale najlepiej mieć prawdziwego przyjaciela!!!

kotlet, 2011-08-05 10:07:17 odpowiedz

A komu się można poskarżyć?

Sisi, 2011-08-05 10:03:27 odpowiedz

Masz rację. U nas to samo

AP, 2011-08-04 20:53:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE