Najwięcej skarg na działalność urzędów

Sygnały dotyczące nieprawidłowej działalności organów i urzędów administracji publicznej zdominowały korespondencję skargową przesyłaną do NIK w 2010 roku. W ciągu dwóch lat liczba skarg na pracę urzędów wzrosła o jedną piątą.
Najwięcej skarg na działalność urzędów
Spośród 5 tys. skarg, przesłanych do NIK w 2010 r., aż 1775 to uwagi dotyczące działalności urzędów, głównie samorządowych. Prawie połowa zawiadomień dotyczyła sfery budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Mieszkańcy wskazywali na nieprawidłowości w pracy organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Wymieniano naruszenia przepisów prawa budowlanego i procedur administracyjnych, brak nadzoru nad inwestycjami, a także tolerowanie samowoli budowlanych. Skarżono się na przewlekłe wydawanie decyzji przez urzędników.

Skarżący wskazywali także na nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. Sygnalizowano naruszenie prawa m.in. przy zakupach sprzętu badawczego, uzbrojenia, pojazdów specjalistycznych dla leśnictwa i służb ratunkowych, usług informatycznych, sprzedaży nieruchomości oraz budowy obiektów związanych z EURO 2012.    

Wiele z sygnałów przekazanych do NIK dotyczyło nieporadności urzędów w sytuacji wystąpienia powodzi. W ocenie poszkodowanych struktury rządowe i samorządowe państwa nie były przygotowane do sprawnego działania w warunkach klęski żywiołowej. Surowo oceniono działania administracji przed powodzią, w jej trakcie, a także podczas usuwania jej skutków.

Na co jeszcze skarżyli się do NIK Polacy? Drugi pod względem liczby zawiadomień obszar to nadużycia gospodarcze i finansowe oraz marnotrawienie mienia społecznego. Warto dodać, że w latach 2006 - 2008 właśnie ta problematyka była przedmiotem największej ilości sygnałów od obywateli. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Są takie instytucje gdzie można składać skargi ale najlepiej mieć prawdziwego przyjaciela!!!

kotlet, 2011-08-05 10:07:17 odpowiedz

A komu się można poskarżyć?

Sisi, 2011-08-05 10:03:27 odpowiedz

Masz rację. U nas to samo

AP, 2011-08-04 20:53:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU