PARTNER PORTALU
  • BGK

Natrętne wieloletnie plany finansowe

  • GK    16 marca 2012 - 07:19
Natrętne wieloletnie plany finansowe

Samorządy borykają się z problemem niemal każdorazowej zmiany wieloletniego planowania finansowego przy zmianie budżetu gminy lub powiatu na dany rok.
Według posła PO Andrzeja Orzechowskiego, plany te, rozpisane są na wiele lat. Na ich podstawie uchwala się roczny budżet. Tymczasem, jak argumentuje poseł, w śródrocznej praktyce jednostek samorządowych, organy stanowiące najpierw uchwalają zmiany w budżecie na chwilę odrębną uchwałą nowelizowań wieloletnich planów finansowania. Według niego, brakuje więc spójności między instytucją WPF a budżetem.

– Bo kiedy to uchwała dotycząca zmian w budżecie została uchwalona, a uchwalenie nowelizacji WPF nie, zmiana WPF każdorazowo przy nowelizacji budżetu może wynikać z faktu, iż ustawodawca nie zobowiązał samorządów do określenia trybu prac nad uchwałą w sprawie WPF – uważa poseł.

Poseł uważa też, że skoro na samorządach ciąży obowiązek uchwalenia obowiązujących terminów prac nad projektem budżetu, to w naturalny sposób powinien wyznaczać on także tempo opracowywania WPF.

– Takie rozwiązanie wydaje się zasadne dla zapewnienia zgodności odpowiednich elementów WPF i budżetu oraz skorelowania w czasie podejmowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie WPF – uważa poseł Andrzej Orzechowski.

Dlatego poseł zapytał w interpelacji poselskiej, czy koniecznie jest nowelizowanie WPF przy zmianie budżetu oraz, czy WPF nie powinien być dokumentem ramowym, który posiada jasno określone zasady i duży poziom ogólności, uchwalanym np. raz w roku.

Zapytał też, czy nie trzeba wyposażyć organ stanowiący jednostki samorządu w możliwość uchwalania trybu procedowania nad WPF celem zapewnienia spójności merytorycznej i czasowej z trybem prac nad budżetem samorządu.

Odpowiadając na interpelację Dominik Radziwiłł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że w kwestii potrzeby nowelizowania WPF przy zmianie budżetu, należy podkreślić, iż zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie samorządów powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostek.

Przepis nie wymaga zatem, jak twierdzi wiceminister, zachowania w trakcie wykonywania budżetu pełnej zgodności WPF z budżetem na dany rok. Poza tym generalnie zmiana w WPF wprowadza zarząd samorządu, bo zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządowej.

Zatem, według Dominika Radziwiłła, z punktu widzenia pracy organów samorządów, korzystne jest prowadzenie łącznych prac nad oboma projektami uchwał. W dodatku w odniesieniu do WPF ustawodawca nie przewidział uchwały organu stanowiącego samorządu analogicznej do uchwały, o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wiceminister zapewnił, że resort zakłada modyfikację przepisów dotyczących WPF, m.in. zmianę omawianego art. 229. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • budżetowiec, 2012-03-23 08:18:32

    Albo pan Poseł nie bardzo wie o czym pisze albo dziennikarz. Wystarczy przytoczyc zdanie "organy stanowiące najpierw uchwalają zmiany w budżecie na chwilę odrębną uchwałą nowelizowań wieloletnich planów finansowania". Czy tylko ja nie wiem o co tutaj chodzi?