PARTNER PORTALU
  • BGK

Nawet radny musi uzasadnić wniosek o rozszerzoną informację publiczną

  • pt    27 lutego 2017 - 13:47
Nawet radny musi uzasadnić wniosek o rozszerzoną informację publiczną
Uzyskanie informacji przetworzonej wiąże się z koniecznością wykazania, iż jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publiczneg (fot. pixabay)

• Przekazanie kserokopii delegacji służbowych burmistrza wraz z ich rozliczeniem za trzy lata w ramach informacji publicznej, mogłoby sparaliżować pracę urzędu.
• Dlatego nawet radny występujący o tego typu informację musi brać pod uwagę, że wiąże się to z koniecznością wykazania, iż jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Jeden z radnych zwrócił się do urzędu miasta o przesłanie kserokopii delegacji służbowych burmistrza wraz z ich rozliczeniem za trzy lata od czerwca 2013 do marca 2016.

Burmistrz - z upoważnienia którego działał sekretarz miasta - poinformował wnioskodawcę, iż przekazanie dokumentów w żądanej formie sparaliżuje pracę wydziałów. Z uwagi na prawie trzyletni okres wskazany we wniosku oraz liczbę zgromadzonych dokumentów księgowych, wśród których umieszczone są żądane dokumenty, organ zaproponował udostępnienie informacji publicznej na temat wnioskowanych delegacji w formie ich zestawień księgowych, zawierających w formie tabelarycznej informacje dotyczące daty księgowania dokumentu oraz kwoty rozliczonej delegacji oraz (od stycznia 2015 r.) i informacje na temat miejsca docelowego wyjazdu służbowego.

Prawo do informacji

Jak tłumaczył sekretarz, wnioskowane delegacje znajdują się w 675 raportach kasowych, przechowywanych w różnych pomieszczeniach w zależności od daty ich powstania. Wykonanie kserokopii dokumentów wymaga zaangażowania nakładu pracy wielu osób, co zakłóci bieg pracy wydziału odpowiedzialnego za ich wykonanie.

Urzędnik dodał, że wyodrębnienie zgodnie z wnioskiem z ogromnego zbioru wnioskowanych dokumentów, stanowiących pojedynczo informację prostą będącą w posiadaniu organu, niesie ze sobą konieczność przetworzenia, co powoduje, że wnioskowana informacja publiczna ma charakter informacji przetworzonej, a prawo do jej udostępnienia ograniczone jest do przypadków, w których jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W tym przypadku urząd takiej zależności nie stwierdził.

Radny odmówił zgody na realizację wniosku w proponowanej przez magistrat formie.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie.

WSA uznał, że żądana przez skarżącego informacja miała oczywisty charakter informacji publicznej. Istota sprawy ogniskuje się natomiast się wokół kwestii, czy wnioskowana informacja ma charakter informacji publicznej prostej, czy przetworzonej.

Jak podkreślił sąd prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania jej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Konieczne dla interesu publicznego

Uzyskanie informacji przetworzonej wiąże się jednak z koniecznością wykazania, iż jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Zdaniem sądu w rozpatrywanej sprawie, urząd miał rację oceniając, że chodzi o informację przetworzoną. WSA dodał także, że sam fakt powoływania się przez wnioskodawcę na sprawowanie mandatu radnego nie pozostaje wystarczający dla uzyskania informacji przetworzonej.

Jak tłumaczył sąd, dla jej przetworzenia i udostępnienia wnioskodawcy o statusie radnego konieczne jest jeszcze, aby jej przedmiot miał znaczenie dla funkcjonowania odpowiedniego szczebla samorządu terytorialnego, przedmiot informacji miał związek z pełnioną przez wnioskodawcę funkcją radnego oraz by mogła być ona realnie wykorzystana przy wykonywaniu mandatu radnego przez wnioskodawcę.

- Zaakcentowania przy tym wymaga, iż obowiązek obiektywnej weryfikacji istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego po stronie wnioskodawcy spoczywa na organie administracji publicznej jako adresacie wniosku – dodał WSA.

Jak podkreślił sąd, urząd nie podjął się jednak zweryfikowania czy przetworzenie i udostępnienie żądanej przez skarżącego informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego i dlatego skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.