PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW deklaruje pomoc finansową gminom ws. gospodarki śmieciowej

  • PAP    25 lipca 2013 - 15:20
NFOŚiGW deklaruje pomoc finansową gminom ws. gospodarki śmieciowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej merytorycznie i w postaci niskooprocentowanych kredytów jest gotowy wspierać samorządy w budowie nowego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi - zapewnił wiceprezes Funduszu Krystian Szczepański.
W czwartek w siedzibie Funduszu odbyło się forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami" w trakcie którego dyskutowano m.in. nt. wdrażania nowego sytemu śmieciowego w gminach i inwestycjach z tym związanych.

Szczepański podkreślił, że tzw. ustawę śmieciową, należy traktować nie tylko jako narzędzie, które ma rozwiązywać problemy poszczególnych mieszkańców, ale przede wszystkim jako mechanizm budowy nowego, wydajnego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi w samorządach.

"Większość informacji krąży wokół braku pojemników czy nierozstrzygniętych przetargów, są to oczywiście istotne rzeczy, ale zasadniczym elementem tej całej ustawy jest powstanie zasobów, powstanie instalacji, które pozwolą na odpowiednie zagospodarowanie odpadów zgodnie z tzw. hierarchią" - ocenił.

Wyjaśnił, że hierarchizacja śmieci jest związana ze sposobem ich późniejszego przetwarzania. "Zgodnie z zasadami, najpierw odpady staramy się poddać recyklingowi. Następnie powinniśmy myśleć o tych śmieciach, które są biodegradowalne, które można kompostować i wykorzystać później jako np. nawóz. Odpady, których nie będziemy mogli w ten sposób przetworzyć, powinniśmy kierować do spalarni, gdzie odzyskamy energię elektryczną i cieplną" - dodał wiceprezes NFOŚiGW.

Zapewnił, że takie działania samorządów będą wspierane przez Fundusz, merytorycznie jak i finansowo. Fundusz oferuje pożyczki na finansowanie do 75 proc. kosztów kwalifikowanych. Pożyczka oprocentowana jest na 3,5 proc., a 30 proc. kredytu może zostać umorzone. "Jest to oferta pozwalająca zbudować przyjazny system finansowy dla gospodarki odpadowej" - ocenił Szczepański.

Dodał, że Fundusz wsparł kwotą ok. 1,2 mld zł sześć spalarni w Polsce, będących obecnie w budowie. Całkowity ich koszt wyniesie ponad 2,7 mld zł z czego UE pokryje ok. 1,6 mld zł. Zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów m.in. w Białymstoku, Krakowie i Szczecinie mają powstać do 2015 roku. Obecnie w Polsce działa tylko jedna spalarnia w Warszawie.

"Szacuje się, że liczba spalarni powinna odpowiadać przetworzeniu od 20 do 50 proc. wszystkich wytwarzanych odpadów. Tych sześć spalarni pozwoli przerobić 1 mln ton śmieci rocznie, co będzie stanowiło ok. 10 proc. (zapotrzebowania - PAP)" - dodał wiceprezes Funduszu.

W Polsce ponad 70 proc. odpadów komunalnych, w stosunku do całości zebranych, jest składowanych na wysypiskach. Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi składują zaledwie ok. 0,5 proc. śmieci - najmniej w całej Europie.

Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o spalanie śmieci. W ten sposób unieszkodliwianych jest zaledwie 1 proc. odpadów. Liderami są Niemcy (ok. 54 proc.), Szwecja (51 proc.) i Belgia 42 (proc.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Whistleblower, 2013-07-27 21:56:19

    Wiceprezes Narodowego Funduszu zapewne nie zna jeszcze dokładnie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gdyby znał to wiedziałby, że w przypadku potrzeb inwestycyjnych w zakresie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - ustawa mówi w artykule 3a ustęp 2 o tym, ż...e gminy mogą samodzielnie budować instalacje (a więc i ewentualnie czerpać na to środki NFOŚiGW) dopiero wtedy gdy wyczerpie nakazy zapisane w artykule 3a ustęp 1. Da tych którzy jeszcze tego nie doczytali warto zacytować artykuł 3a w całości: ---- Art. 3a. 1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do: ^^ 1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub ^^ 2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), lub ^^ 3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.). ---- ^^ Ustęp 2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, GMINA MOŻE WTEDY SAMODZIELNIE REALIZOWAĆ ZADANIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE, UTRZYMANIU LUB EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. >>>>> Niewiedza o tym, że ustawa de facto zabrania gminom inwestowania w infrastrukturę dla przetwarzania odpadów jest szeroka dotyka nawet samego ministra Marcina Korolca, który jeszcze 1 stycznia 2012 roku (a więc sześć miesięcy po uchwaleniu ustawy śmieciowej) entuzjastycznie stwierdził na łamach Serwisu Samorządowego: ---- "Gminy zyskują nowe kompetencje i nowe narzędzia do działania - DYSPONUJĄC OPŁATAMI ZA ODPADY OD MIESZKAŃCÓW MAJĄ W RĘCE KAPITAŁ DO NOWYCH INWESTYCJI. W NOWYM SYSTEMIE GMINY BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ SKUTECZNIEJSZEGO UBIEGANIA SIĘ O PIENIĄDZE UNIJNE NA TWORZENIE TAKICH INSTALACJI DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW". >>>> Niestety - czas mija a treść ustawy śmieciowej i kuriozalność jej zapisów na rzecz tych którzy chcą kręcić śmieciowe lody nadal jest jakby nieznana na wysokich szczeblach administracji warszawskiej...  rozwiń