PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie ma porozumienia w sprawie pieczy zastępczej

  • GK    23 listopada 2011 - 11:50
Nie ma porozumienia w sprawie pieczy zastępczej

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniował rozporządzenie o pieczy zastępczej.
Uznano, że opinia negatywna – może być zmieniona przed posiedzeniem KWRiST pod warunkiem wskazania źródeł finansowania dodatkowych zadań związanych z podniesieniem standardów dotyczących liczby osób w placówkach oraz kadry.

Czytaj też: Nowe standardy pieczy zastępczej

Ustalono też, że Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie działań mobilizujących sądy powszechne do przestrzegania regulaminu w kwestii przekazywania dzieci do placówki.

Czytaj też: Piecza zastępcza pogrąży samorządy

Podczas obrad zespołu odbyła się także dyskusja na temat skutków wdrożenia ustawy z 9 VI 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Po przedstawieniu przez przedstawiciela MPiPS zmian wprowadzonych ustawą, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich przedstawił kalkulację, z której wynika, że koszty realizacji nowych zadań będą sięgały 711 mln zł, których projektodawca nie zapewnił.

„W coraz trudniejszej sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego nie mogą się godzić na taki wzrost wydatków, zwłaszcza że Ministerstwo Finansów naciska, by ograniczać deficyt” – argumentowano podczas dyskusji.

Przedstawiciel MF z kolei poinformował, że trwają prace nad znalezieniem rozwiązania finansowego i być może w przyszłym tygodniu uda się je przedstawić stronie samorządowej. Zaplanowana na dziś rezerwa w wysokości 62,5 mln zł zapisana jest w pozycji 57 – rezerwy budżetu państwa.

Przedstawiciel MPiPS stwierdził, że wyliczenia ministerstwa różnią się od wyliczeń przesłanych przez stronę samorządową i prawdopodobnie wynika to z faktu, że samorządy doliczają zadania fakultatywne. Przedstawiciele strony samorządowej stanowczo zaprzeczyli, stwierdzając, że przedstawili wyłącznie skutki wdrażania zadań obligatoryjnych.

Jednocześnie poinformowano, że MPiPS złożył wniosek do MF o podniesienie kwoty rezerwy do 300 mln zł.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich powiedział, że prezydent Poznania (zabierz głos/oceń prezydenta) jako prezes ZMP podjął decyzję o nierealizowaniu zadań przewidzianych ustawą.

Przedstawiciel ZPP zaproponował na koniec dyskusji, by nie kończyć spotkania bez podjęcia próby znalezienia rozwiązania. W związku z tym zaproponował m.in., by kolejne spotkanie trójstronne odbyło się w środę, 23 listopada, podczas którego zweryfikowane zostaną wyliczenia skutków wdrożenia ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej oraz omówione rozwiązania systemowe dotyczące kształtowania dochodów jst na realizację zadań zawartych w ustawie o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, gdyż zadania te nie powinny być finansowane z corocznie ustalanych rezerw w budżecie państwa, w wysokości uzależnionej od woli polityków.

ZPP zapowiedział, że przedstawi propozycję zmian przepisów ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, w tym propozycje zamiany zadań z obligatoryjnych na fakultatywne.

Propozycje te zostały zaakceptowane przez stronę rządową.


 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.