Nie odbierajcie nam refundacji za VAT

Utrzymania reguły uznawania VAT za koszt kwalifikowany przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych - domaga się Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Nie odbierajcie nam refundacji za VAT

Zaniepokojenie informacjami o możliwości ograniczenia lub całkowitej utraty przez polskich beneficjentów zasady zaliczania VAT do kosztów kwalifikowanych projektów wspieranych finansowo ze środków unijnych wyraza w swoim w podjętym 6 lipca stanowisku zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Przewodniczący SGiPW Jacek Gursz przypomina, że funkcjonująca obecnie reguła, zakłada możliwość refundacji VAT-u z funduszy pomocowych. Dotyczy to tych beneficjentów, którzy nie są w stanie odzyskać podatku na zasadach ogólnych. Stosowanie naprzemiennie powyższych zasad, pozwala podmiotom korzystającym ze środków zewnętrznych, na dofinansowanie projektów z minimalnym udziałem środków własnych oraz osiąganie optymalnego efektu inwestycyjnego.

- Prawdopodobne ograniczenie stosowanego przywileju, może spowodować znaczny wzrost zaangażowania środków własnych JST realizujących przede wszystkim projekty infrastrukturalne, realnie prowadząc do zmniejszenia poziomu dofinansowania całej inwestycji o 23%! - pisza przedstawiciele samorzadowego stowarzyszenia.

Mając na uwadze troskę o podtrzymanie tempa rozwoju infrastruktury w Polsce i regionie Wielkopolski, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski postuluje o: podjęcie działań mających na celu skłonienie Komisji Europejskiej do utrzymania obecnej reguły dla polskich beneficjentów  oraz utrzymanie oraz propagowanie znajomości zasad ogólnych odzyskiwania podatku VAT, umożliwiających zminimalizowanie ewentualnych konsekwencji utraty możliwości wliczania VAT-u do tzw. kosztów kwalifikowanych.

                                                                          

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU