PARTNER PORTALU
  • BGK

Nieodpłatna służebność tylko dla wybrańców ustawy

  • GK    27 grudnia 2011 - 07:40
Nieodpłatna służebność tylko dla wybrańców ustawy

Wójt nie ma prawa do nieodpłatnego obciążania nieruchomości gminnych służebnością na rzecz podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa.
Tak wynika z rozstrzygnięcia wojewody pomorskiego, który unieważnił paragraf 7 ust. 2 i 3 uchwały rady gminy Lipusz w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia zasad zawierania, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Rada gminy w unieważnionym paragrafie postanowiła, że wójt ustanowi nieodpłatną służebność gruntową w przypadku gdy ustanowienie służebności następuje na rzecz ogółu właścicieli budynku lub przy sprzedaży lokalu na rzecz jego najemcy oraz gdy konieczność ustanowienia służebności gruntowej wynika z podziału nieruchomości dokonywanego w interesie gminy.

Dodatkowo ustalono, że wójt ma prawo obciążać nieruchomości gruntowe nieodpłatną służebnością przesyłu z tytułu przebiegu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych.

Radni powołali się na artykuł ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który przyznaje radzie gminy uprawnienie do podejmowania uchwał dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Tymczasem, wojewoda wskazał, że art. 14 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mówi, że nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. To znaczy, że możliwość nieodpłatnego obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego służebnością została ograniczona podmiotowo do jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Wojewoda uznał, że regulacja zawarta w paragrafie 7 ust. 2 i 3 przedmiotowej uchwały sprzeczna jest z powyższym przepisem, gdyż dopuszcza możliwość nieodpłatnego obciążania nieruchomości gminnych służebnością na rzecz podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)