PARTNER PORTALU
  • BGK

Niepełnosprawni pracownicy pod kontrolą

  • PAP    28 czerwca 2012 - 10:25
Niepełnosprawni pracownicy pod kontrolą

Sejm jednogłośnie opowiedział się w czwartek za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych.
Za nowelizacją zagłosowało 423 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poselski projekt nowelizacji, nad którą posłowie debatowali we wtorek, przewiduje m.in., że wynagrodzenie dla niepełnosprawnych pracowników musi być przelewane na ich rachunek bankowy lub wypłacane przekazem pocztowym.

Cztaj też: Zmaleją dopłaty do zatrudnienia niepełnosprawnych

Dopiero wówczas zakładowi, który zatrudnia niepełnosprawnych, będzie przysługiwało dofinansowanie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj też: Aktywne powiaty

Sejm w głosowaniach przyjął poprawkę zgłoszoną przez klub Platformy Obywatelskiej, by wynagrodzenie mogło być przekazywane na rachunek niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywanej bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne firmy zajmujące się doręczeniami.

Ustawa wprowadza też przepisy pozwalające na dokładniejsze kontrolowanie zakładów zatrudniających niepełnosprawnych i otrzymujących środki z PFRON.

Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne prezesa PFRON. Nowelizacja przewiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. grzywnę do 5 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli, podawanie fałszywych danych lub nieprawdziwych wyjaśnień.

Zmiany w prawie mają m.in. pozwolić na uzyskanie dofinansowania za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sektorze finansów publicznych, a nie jedynie w prywatnych firmach. Nowe przepisy mają też urealnić wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Krzysiek, 2012-06-28 17:02:43

    Przede wszystkim pod kontrolą pracodawcy osób niepełnosprawnych, a nie sami niepełnosprawni- chodzi o to, że do tej pory dotacje z tytułu wynagrodzeń pracodawcy w większości brali dla siebie, a swoim pracownikom niepełnsoprawnym wypłacali co musieli, czyli najniższe wynagrodzenie. Resztę deklarowali... jako podwyższone koszty. A drugie niższe dofinansowania dla zatrudniających lekki stopień, a zwiększy się dla umiarkowanego i znacznego, a w szczególności niepełnosprawności specjalnych. Co prawda sami pracodawcy niepełnosprawni są pokrzywdzeni, bo to oni dostają niskie zwroty, a jeśli oni sami zatrudniają niepełnosprawnych to na nich nie dostają większych zwrotów, bo muszą spełnić sporo warunków, w tym zatrudniać odpowiednią ich ilość.  rozwiń
  • I jak się nie wkur..., 2012-06-28 15:39:20

    Jestem osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako poszukujący pracy (posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności). Kilka miesięcy temu złożyłem w PUP miejsca rejestracji wniosek o dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wniosek przyjęto, ale po miesiącu otrzymałem... pismo z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia, co chcę robić i jakie wymagane są dla tego rodzaju dxziałalności zezwolenia, kwalifikacje, wykształcenie i inne. Z treści pisma i późniejszej rozmowy z pracownicą PUP, która wnioski przedstawia Komisji wywnioskowałem, że w PUP nie zrozumiano jakiej działalności mój wniosek dotyczy, chociaż wszystkie rubryki zostały szczegółowo wypełnione, łącznie z podaniem kwalifikacji PKD. Losów mojego wniosku jeszcze nie znam, ale wiem, że: -w PUP nie wszyscy pracownicy są rozgarnięci, -rozpatrzenie mojego wniosku przeciągnie się o kolejne miesiące.)  rozwiń