Niezwykły apel ws. gmin górniczych do premier Szydło. O niezwłoczne wszczęcie prac legislacyjnych oraz naprawczych

• Związek Gmin Wiejskich RP uważa, że trudna sytuacja budżetów gmin górniczych jest efektem niejasnych i zawiłych przepisów prawnych.
• Gminy górnicze nie mają szans na odzyskanie zapłaconego przez siebie "janosikowego".
• Same natomiast muszą oddać spółkom wydobywczym kilkaset mln zł podatku od budowli podziemnych w wyrobiskach górniczych.
Niezwykły apel ws. gmin górniczych do premier Szydło. O niezwłoczne wszczęcie prac legislacyjnych oraz naprawczych
Gminy górnicze miały znaczący udział w pomocy polskim kopalniom. (Fot.): www.stat.gov.pl

Związek Gmin Wiejskich RP zwrócił się do premier Beaty Szydło o niezwłoczne wszczęcie przez Ministra Finansów prac legislacyjnych oraz naprawczych w zakresie pomocy samorządom, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. W opublikowanym przez ZGW RP piśmie można przeczytać, że popiera on działania zmierzające do zahamowania procesów pogarszających stan budżetów gmin górniczych.

Jak tłumaczą sygnatariusze pisma takie stanowisko i wniosek ma dla ZGWRP duże znaczenie, gdyż zarówno wśród członków Stowarzyszenia, jak i gmin górniczych w Polsce znajduje się wiele gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Ich zdaniem trudna sytuacja budżetów gmin górniczych jest efektem niejasnych i zawiłych przepisów prawnych, szczególnie podatkowych, powodujących liczne i nie zawsze spójne orzecznictwo sądowe.

- To właśnie w wyniku orzeczeń sądów nastąpiły różnice w definicji budowli do celów podatkowych, a w konsekwencji obowiązek zwrotu z odsetkami wcześniej pobranych (także na podstawie interpretacji prawa) zobowiązań podatkowych – czytamy w piśmie. Mówiąc wprost: najpierw górnicze wyrobiska zostały zaklasyfikowane jako budowle i z tego tytułu gminy pobierały od spółek wydobywczych podatek od nieruchomości, po czym okazało się, że jednak nie miały do tego prawa. Tyle, że w międzyczasie dzięki właśnie tym - niesłusznie, jak się potem okazało - pobieranym opłatom, dochody gmin górniczych znacznie się zwiększyły, a to spowodowało, że musiały one płacić tzw. "janosikowe".

- Dziś okazuje się, że wymierzony podatek należy oddać z odsetkami, ale podatku „janosikowego” teraz odzyskać od państwa nie sposób. W chwili obecnej gminy górnicze stoją w obliczu obowiązku zwrotu jednostkom wydobywczym ponad 300 mln zł podatku od budowli podziemnych naliczonego w latach 2003 – 2007 i ponad 280 mln zł odsetek od należności za lata 2008 – 2014. Należy przypomnieć, że gminy górnicze miały znaczący udział w pomocy polskim kopalniom, stojącym niejednokrotnie na granicy upadłości. W roku 2004 umorzono zaległe płatności w wysokości 357 mln zł i podatki na kwotę 223 mln zł.

W związku z opisaną sytuacją ZGWRP wraz z gminami górniczymi wnosi o:

- wyłączenie kwot podatku od nieruchomości, które gminy muszą zwrócić kopalniom ze stosowania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych;

- pilne przywrócenie toku prac legislacyjnych dotyczących definicji budowli;

- wypracowanie mechanizmu pomocowego dla gmin górniczych, który umożliwiłby spłacenie gminom należności wobec przedsiębiorstw górniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU