PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK alarmuje: ośrodki innowacji to worek bez dna

  • aw/PAP    18 października 2016 - 10:12
NIK alarmuje: ośrodki innowacji to worek bez dna
Jedynie 14 proc. przedsiębiorców - lokatorów badanych ośrodków innowacji dokonało w latach 2013-2015 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym - alarmuje NIK(fot.ilustracyjne/innowacje.lubuskie.pl/)

• Działalność ośrodków innowacji nie przyczyniła się do lepszej komercjalizacji wyników badań naukowych czy wdrażania innowacji w gospodarce - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.
• Spośród 26 skontrolowanych ośrodków innowacji, zdecydowana większość jest własnością lub współwłasnością jednostek samorządu terytorialnego.
NIK skontrolowała 26 ośrodków, w tym 12 beneficjentów Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), które otrzymały prawie 1,2 mld zł wsparcia. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczyła ponad 5,22 mld zł na finansowanie zadań ujętych w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020".

Spośród 26 skontrolowanych ośrodków innowacji, w sześciu jednostkach większościowymi udziałowcami były podmioty z kapitałem Skarbu Państwa, w czterech przypadkach większościowi udziałowcy reprezentowali kapitał prywatny, a w pozostałych 16 ośrodkach większość kapitału była własnością jednostek samorządu terytorialnego. 

Alarmujący raport NIK

"Jedynie 14 proc. przedsiębiorców - lokatorów badanych ośrodków innowacji dokonało w latach 2013-2015 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym" - alarmuje NIK w raporcie po kontroli ośrodków.

NIK zauważyła, że w ostatnich latach rozwojowi infrastruktury w ośrodkach innowacji nie towarzyszyło odpowiednie jej wykorzystanie.

"Niepokój budzi również fakt, że większość ośrodków ma niestabilną, a wręcz trudną sytuację ekonomiczną. W konsekwencji mogą mieć problem z utrzymaniem i odnawianiem infrastruktury pozostającej w ich dyspozycji" - ostrzega Izba.

Ośrodki innowacji to wyspecjalizowane podmioty dysponujące odpowiednią infrastrukturą i doświadczeniem w oferowaniu usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej nowoczesne rozwiązania.

W publikacji wskazano, że Polska nadal zajmuje odległe miejsce w rankingach innowacyjności - w Globalnym Indeksie Innowacyjności 2015 nasz kraj został sklasyfikowany na przedostatnim miejscu wśród krajów UE, wyprzedzając jedynie Rumunię.

"W okresie objętym kontrolą nastąpił rozwój infrastruktury ośrodków innowacji, głównie dzięki środkom pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej (...). Skontrolowane ośrodki wydały na inwestycje (rozbudowa powierzchni użytkowej, w tym laboratoryjnej) ponad 1 mld zł, w tym ze środków własnych ponad 242 mln zł" - podano w raporcie.

NIK zwraca uwagę, że ośrodki innowacji nie dołożyły starań, by efektywnie wykorzystać powstały majątek w postaci: parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, laboratoriów, pomieszczeń pod wynajem dla przedsiębiorców innowacyjnych. Ponad 1/3 powierzchni lokali pozostających w dyspozycji ośrodków innowacji, które mogłyby zostać udostępnione innowacyjnym przedsiębiorcom, pozostawała niewykorzystana.

Według Izby oferta ośrodków innowacji kierowana do przedsiębiorców podejmujących lub prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą nie obejmowała całego zakresu usług, na które przedsiębiorcy zgłaszali zapotrzebowanie. W części ośrodków nie określono kryteriów doboru przedsiębiorców - beneficjentów wsparcia, zasad ich funkcjonowania w ośrodkach oraz standardów świadczenia usług.

Ośrodki liczą wyłącznie na publiczne pieniądze

Zaznaczono, że działalność ośrodków innowacji opierała się w dużym stopniu na finansowaniu ze środków publicznych, przy niewystarczającej dbałości o zwiększanie przychodów z prowadzonej działalności. Izba zauważyła, że większość ośrodków w badanym okresie nie poprawiła swoich wyników finansowych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Starsza, 2016-10-18 17:27:14

    Wieloznaczność pojęcia Innowacje wywołuje taką potrzebę zarabiania pieniędzy, a dopiero jest kontrola?
  • w.potega@neostrada.pl, 2016-10-18 12:19:12

    Trzeba jak najszybciej powołać na stanowisko ministra edukacji osobę rozumiejącą problem blokad innowacyjnych i związać pracę nowego ministra edukacji z pracą ministra szkolnictwa wyższego i z planem Morawieckiego.