NIK negatywnie o ośrodkach innowacyjności

  • AW/nik.gov.pl
  • 05-08-2011
  • drukuj
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie zadań przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej.
NIK negatywnie o ośrodkach innowacyjności

Zdaniem NIK jednostki te nie realizowały podstawowego celu dla jakiego zostały utworzone,  tj. sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki oraz wdrażania nowych technologii i wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Tracili i tracą na tym nie tylko przedsiębiorcy, ale również cała gospodarka narodowa.

Park w Suwałkach, mimo podejmowanych prób i upływu sześciu lat od powstania, nie nawiązał efektywnej współpracy ze środowiskiem naukowym, nie uzyskał efektów w sferze wdrażania nowych technologii i nie wykonywał zadań w zakresie pomocy firmom technologicznym w początkowym okresie ich działalności. W konsekwencji nie uzyskiwał dochodów z tytułu komercjalizacji nowoczesnych technologii. Tymczasem zachodzi konieczność poniesienia, w latach 2011-2012, szacowanych na ok. 10 mln zł wydatków ze środków własnych na realizację inwestycji, polegającej na budowie nowych obiektów parku. Działalność  suwalskiego parku w latach 2007-2009 generowała zaś straty (na koniec tych lat - odpowiednio - 420,1 tys. zł, 544,6 tys. zł i 760,8 tys. zł), a wartość rynkowa gruntów przeznaczonych do sprzedaży nie przekracza 3,6 mln zł.

Czyatj też: Pomysł na biznes czy "skubnięcie" Unii?

Wątpliwości NIK budzi możliwość osiągnięcia zakładanych dla parku wskaźników rezultatu. W 2013 roku w  inkubatorze technologicznym powinno funkcjonować co najmniej 20 nowych przedsiębiorstw, podczas gdy do zakończenia kontroli, chęć wynajęcia pomieszczeń Parku zgłosiło siedem podmiotów. Z kolei CITT Politechniki, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2010 r., nie  skomercjalizowało żadnego wynalazku i nie wdrożyło do gospodarki wyników ani jednego projektu badawczego.

NIK oceniła pozytywnie działania Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej służące wpieraniu przedsiębiorczości i innowacji, a także prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ten cel. Zastrzeżenia budzi jednak brak skuteczności działań realizowanych w celu pozyskania inwestorów do tworzonych parków, a w przypadku Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku - również niewypracowanie zasad współpracy oraz udziału uczelni wyższych we wdrażaniu innowacji.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE