PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK planuje ponad dwieście kontroli

  • PAP    24 stycznia 2013 - 08:43
NIK planuje ponad dwieście kontroli

Najwyższa Izba Kontroli w 2013 roku zamierza skontrolować m.in.: politykę jądrową, sieci energetyczne, fotoradary, policję drogową, wykorzystanie wybudowanych stadionów oraz nadzór nad służbami specjalnymi i jednostkę GROM.
Z planu pracy Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Izba planuje w tym roku ponad dwieście kontroli.

Kontrolerzy NIK już zaczęli badanie wykonania budżetu przez poszczególne resorty, sprawdzając, jak w roku 2012 ministrowie wydawali publiczne pieniądze. Oprócz kontroli budżetowych Izba zaplanowała kontrole wykonania zadań przez różnego rodzaju instytucje państwowe.

Czytaj też: Fotoradary pod lupą NIK 

Kontrolerzy przyjrzą się m.in. wykorzystaniu zasobów kadrowych służby zagranicznej, funkcjonowaniu systemu ochrony klientów instytucji finansowych, zwalczaniu oszustw w podatku VAT, funkcjonowaniu sieci energetycznych oraz sieci gazowych.

W rocznym planie pracy Izby jest też kontrola przeciwdziałania patologiom w szkołach, przygotowania Wojsk Specjalnych, w tym jednostki GROM, nadzoru nad służbami specjalnymi, policji drogowej, fotoradarów, profilaktyki narkomanii, funkcjonowania parków narodowych, ochrony mieszkańców dużych miast przed hałasem, czy programu zapobiegania nowotworom.

Każdego roku NIK bada ponad 2500 podmiotów administracji rządowej i samorządowej. W wyniku tych kontroli powstaje ponad 3000 wystąpień pokontrolnych. Finansowy wymiar wykrytych przez kontrolerów nieprawidłowości sięga od kilku do kilkunastu miliardów złotych rocznie. W 2011 roku było to ponad 14 mld złotych.

Tematy kontroli NIK na 2013 r.:

- Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego

- Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym

- Finansowanie przedszkoli przez gminy

- Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego

- Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej kontraktów socjalnych w latach 2011-2012

- Realizacja przez powiatowe urzędy pracy zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu osób powyżej 50. roku życia

- Działania administracji publicznej na rzecz ograniczenia zjawiska bezdomności

- Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi

- Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych

- Oznakowanie dróg publicznych województwa śląskiego

- Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

- Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego wybudowanych obiektów sportoworekreacyjnych

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki przestrzennej przez samorządy województwa podkarpackiego w latach 2009-2012

- Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego - Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim

- Spełnianie wymogów bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie

- Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

- Udzielanie i realizacja przez Urząd Miasta Zielona Góra i miejskie jednostki organizacyjne zamówień publicznych w latach 2008-2012

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.