PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK pozytywnie o nowelizacji ustawy o języku migowym

  • MIW    7 lipca 2017 - 14:43
NIK pozytywnie o nowelizacji ustawy o języku migowym
Czy ratownicy medyczni będą musieli zapewnić głuchoniemym dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGAN? (fot. czkw.kielce.uw.gov.pl)

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała zmiany, planowane w ustawie o języku migowym. Z prośbą o ocenę projektu zwróciła się do NIK Komisja Ustawodawcza Senatu.
• Zdaniem NIK, nowelizacja ustawy powinna w zdecydowany sposób przyczynić się do wyeliminowania dyskryminacji osób z wadą słuchu.

• Prace nad udoskonaleniem przepisów zainspirowane zostały wnioskami opracowanymi przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 60 instytucjach publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej.

• Kontrola ta wykazała, że poziom realizacji w urzędach przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest bardzo niski.

Wspomniana kontrola została przeprowadzona w urzędach wojewódzkich, urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach skarbowych, a także oddziałach ZUS i komendach policji.

Wnioski? Raczej mało optymistyczne. Jak stwierdza NIK nawet tam, gdzie podjęto jakiekolwiek działania, nie wzięto pod uwagę specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. W konsekwencji osoby niesłyszące w dalszym ciągu mają utrudnioną drogę do pełnej samodzielności i w praktyce są wykluczane z życia społecznego.

Urzędy tłumaczą swoje zaniedbania niskim odsetkiem głuchoniemych petentów. Tyle, że zdaniem NIK pomylono to skutek z przyczyną. Zdaniem inspektorów właśnie dlatego odsetek głuchoniemych korzystających z instytucji publicznych jest niewielki, gdyż poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający.

Czy ten stan rzeczy zmieni nowelizacja ustawy o języku migowym? Jej projekt, w kształcie zgodnym z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli przyjęty już został przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zakłada on m.in.:

* nałożenie na jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. na: szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego, jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz straże gminne takich obowiązków, jakie obecnie ustawa nakłada na organy administracji publicznej.

Zobowiąże je to do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się oraz zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGAN i będzie wsparciem dla osób uprawnionych do komunikowania się z podmiotami działającymi w sferze ochrony bezpieczeństwa;

* doprecyzowanie użytego w odniesieniu do dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy określenia „w formie dostępnej dla osób uprawnionych”, przez dodanie, że chodzi o dokumenty przetłumaczone na język migowy na wniosek tych osób;

* nałożenie na jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obowiązku udostępnienia osobom uprawnionym środków umożliwiających komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego, co umożliwi wymianę informacji w języku migowym, a także obowiązku oznaczenia skierowanej do osób uprawnionych informacji, w miejscach dostępnych dla tych osób, znakiem graficznym przekreślonego ucha, co ułatwi osobom uprawnionym odszukanie informacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.