PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK pozytywnie o wykonanym budżecie za 2011

  • PAP    25 lipca 2012 - 12:10
NIK pozytywnie o wykonanym budżecie za 2011

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że budżet państwa w 2011 r. został wykonany prawidłowo i zgodnie z ustawą budżetową - poinformował w środę w Sejmie prezes NIK Jacek Jezierski. Dodał, że dochody były wyższe od zaplanowanych, a wydatki niższe od ustawowego limitu.
"Najwyższa Izba Kontroli na podstawie 330 kontroli wykonania budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych oraz własnych analiz stwierdza, że budżet państwa w 2011 r. został wykonany prawidłowo i zgodnie z ustawą budżetową" - powiedział Jezierski, przedstawiając w Sejmie analizę NIK dotyczącą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r.

Prezes NIK podkreślił, że wyniki budżetu były lepsze niż zakładano.

"Dochody były wyższe od zaplanowanych, a wydatki niższe od ustawowego limitu. W rezultacie deficyt budżetu państwa, planowany na 40,2 mld zł wyniósł 25,1 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich był również niższy od limitu ustawowego i wyniósł 12,2 mld zł. Niższe niż planowano deficyty przyczyniły się do ograniczenia dynamiki wzrostu długu publicznego" - powiedział Jezierski.

Szef Izby zauważył, że dobremu wykonaniu budżetu państwa sprzyjała korzystna sytuacja gospodarcza kraju. Gospodarka polska w 2011 r. okazała się odporna na kryzys finansowy w gospodarce światowej - podkreślił. Dodał, że wzrost gospodarczy należał do najwyższych wśród państw Unii Europejskiej i w cenach stałych wyniósł 4,3 proc., wobec prognozowanych 3,5 proc.

"Budżet państwa wykonywany był przy wyższej niż przewidywano inflacji. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,3 proc., a zakładano 2,3 proc. Wysoka inflacja spowodowała, że tempo wzrostu płac realnych było niewielkie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było realnie o 1,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Średni roczny kurs euro wzrósł w skali roku o 3,1 proc., a dolara amerykańskiego zmniejszył się nieznacznie. Kursy walut ulegały jednak dużym wahaniom" - powiedział Jezierski.

Prezes Najwyższej Izby kontroli zauważył, że pozytywne efekty dla sytuacji finansów publicznych przyniosła konsolidacja fiskalna.

"Mam tu na myśli ograniczenie wzrostu wydatków budżetu państwa o charakterze uznaniowym, wprowadzenie obowiązku lokowania wolnych środków na rachunku Ministra Finansów, obniżenie składki przekazywanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz zmiany stawek VAT. W wyniku tych działań wyraźnie zmniejszyła się nierównowaga sektora finansów publicznych. Zmniejszyło się też tempo przyrostu długu publicznego" - powiedział.

Dodał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB zmniejszył się z 7,8 proc. w 2010 r. do 5,1 proc. w 2011 r. Na jego zmniejszenie wpłynęła przede wszystkim poprawa wyniku podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym. Pogorszyła się natomiast sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Według NIK poprawę stanu ogólnej równowagi finansów publicznych osiągnięto dzięki wysokiemu wzrostowi dochodów przy niskim wzroście wydatków. Jak podkreślił szef Izby, wydatki publiczne były realnie niższe niż w roku 2010 o około 0,5 proc., a dochody wyższe o 5,1 proc.

"Tempo przyrostu państwowego długu publicznego wyniosło 9 proc. i było niższe niż w 2010 r., kiedy wynosiło 11,9 proc. Na koniec roku państwowy dług publiczny wyniósł ponad 815 mld zł i w relacji do PKB stanowił 53,5 proc. Relacja długu do PKB, podobnie jak w 2010 roku, przekroczyła 50 proc., tj. pierwszy próg +ostrożnościowy+ wynikający z ustawy o finansach publicznych" - powiedział prezes NIK.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.