PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK skontrolowała samorządowe programy naprawcze

  • KDS    22 marca 2018 - 09:58
NIK skontrolowała samorządowe programy naprawcze
Kontrolerzy NIK sprawdzili 14 JST. (fot.PTWP)

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji programów naprawczych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zastrzeżenia wzbudziła rzetelności i prawidłowości ich przygotowania i realizacji, a także brak określenia efektów finansowych części przedsięwzięć. Mimo to NIK pozytywnie oceniła skuteczność skontrolowanych programów. - Przyniosły efekt w postaci poprawy sytuacji finansowej - wskazuje.
  • NIK sprawdziła czy JST rzetelnie przygotowały programy naprawcze, czy ich założenia służyły  osiągnięciu określonych efektów oraz czy owe efekty uzyskano.
  • Sprawdzono 14 jednostek samorządu terytorialnego realizujących 15 programów naprawczych w latach 2012-2016. Trzy z nich otrzymały pożyczki z budżetu państwa w łącznej wysokości 26,6 mln zł.
  • Trzy główne przyczyny pogarszającego się stanu finansów gmin to: rozmach inwestycyjny, wysokie wydatki związane z oświatą oraz coraz mniejsze dochody ze sprzedaży mienia. 
  • Jak wskazuje NIK, problem pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, czego konsekwencją była konieczność realizacji programów naprawczych, dotyczył około 2 proc. jednostek samorządu terytorialnego.

NIK przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 28 grudnia 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane przyjąć programy naprawcze, gdy nie było możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu (zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych) oraz istniało zagrożenie dla realizacji zadań publicznych.

Programy uchwalane były z własnej inicjatywy przez organ stanowiący samorządu lub też na wezwanie właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej, która opiniuje treść programu naprawczego. W dokumencie należało przedstawiać przedsięwzięcia naprawcze, które mają zwiększyć dochody lub ograniczyć wydatki budżetowe.

Kontrolerzy wzięli pod lupę następujące jednostki: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Starostwo
Powiatowe w Świebodzinie, Urząd Miasta w Piechowicach, Urząd Gminy Pęcław, Urząd Gminy
Sławoborze, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Starostwo Powiatowe w Kamieniu  Pomorskim, Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Urząd Gminy Pątnów, Urząd Gminy w Piekoszowie, Urząd Miasta w Nieszawie, Urząd Gminy w Krypnie, Urząd Gminy Rudka. 

Z raportu NIK dowiemy się, że w latach 2012-2017 liczba samorządów terytorialnych realizujących programy naprawcze wzrosła 6-krotnie: z 10 do 60. Przyczyną były m.in. regulacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych ograniczające zadłużenie samorządów. Najwięcej programów objęło gminy z województwa zachodniopomorskiego (16); dalej znalazły się: podlaskie i dolnośląskie (po 8) oraz kujawsko-pomorskie (6). 

Programy przynoszą efekt

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.