PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK sprawdza gospodarowanie

  • wnp.pl (Piotr Stefaniak)    4 listopada 2010 - 11:44

Kontrolerzy NIK co roku weryfikują, jak jednostki administracji rządowej oraz rząd realizują budżet państwa. To fragment analiz oceniających, czy państwo dobrze zarządza swoimi zasobami publicznymi.




W 2009 r. żaden ze skontrolowanych urzędów nie został oceniony negatywnie, informuje NIK. Izba zwróciła jednak uwagę na niebezpieczny wzrost relacji długu publicznego do PKB, sięgającej 49,8 proc. (po przekroczeniu 50 proc. Polska będzie musiała wdrożyć bardzo restrykcyjny program oszczędnościowy).

Z jej badań urzędów skarbowych wynika m.in., że mają one problemy z egzekucją podatku CIT. Podejmują ją ze znaczną zwłoką oraz nie śledzą postępowań upadłościowych tak, by po ich zakończeniu wznowić postępowanie egzekucyjne lub przenieść odpowiedzialności za zobowiązania podatnika na inne osoby. W rezultacie wiele zobowiązań podatkowych przedawnia się i państwo traci możliwość odzyskania należnych pieniędzy.

Kuleje także system weryfikacji wpłacanych zaliczek CIT. Na 410 urzędów zajmujących się poborem tego podatku, tylko 126 przeprowadziło doraźne kontrole.

Nadal wiele zastrzeżeń budzi przebieg procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, podkreśla NIK. Pod lupą jej kontrolerów znalazła się m.in. prywatyzacja uzdrowisk. Ministerstwo Skarbu Państwa oddaje w prywatne ręce placówki wolniej niż zakładało, stwierdza się we wnioskach pokontrolnych. Brakuje konsekwentnego działania, choćby na etapie wyboru spółek przeznaczonych do prywatyzacji.

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na to, że minister zdrowia nie przeanalizował, jak prywatyzacja wpłynie na powszechny dostęp pacjentów do świadczonych usług, choć zobowiązuje go do tego prawo.

Negatywną oceną zakończyła się kontrola procesu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora poligrafii. Izba szacuje, że na skutek niegospodarnych działań osób zarządzających zakładami poligraficznymi majątek zakładów został zredukowany o ponad 90 mln zł. W wyniku trwających latami zaniechań, sytuacja skontrolowanych zakładów jest zła – większość stała się niewydajna i nierentowna.

Przytoczone wyżej kontrole to tylko niewielka część audytów NIK. Ich wyniki często zwracają uwagę na pilną potrzebę usprawnień, a izba opisuje źle funkcjonujące w państwie mechanizmy, by mogły zostać naprawione, a efektywność stała się zasadą stale obowiązującą w zarządzaniu zasobami publicznymi, podkreśla NIK.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.