PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK zbadał zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

  • Bartosz Dyląg/AT    6 maja 2015 - 13:23
NIK zbadał zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Samorządy ukrywają swoje zobowiązania (fot.fotolia)

Organy samorządu, mimo narastania zadłużenia, nie stosowały się do wniosków wynikających z raportów o stanie gospodarki finansowej i wystąpień pokontrolnych RIO, a rzeczywiste zadłużenie ukrywały w zobowiązaniach komunalnych osób prawnych - wynika z najnowszego raportu NIK.
NIK w II połowie 2014 r. przeprowadziła kontrolę wykonywania zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalne izby obrachunkowe nie mają instrumentów

Z wniosków pokontrolnych wynika, że regionalne izby obrachunkowe prawidłowo wykonywały zadania ustawowe w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu narastaniu długu w jednostkach samorządu terytorialnego. W ocenie NIK regionalne izby obrachunkowe (RIO) nie dysponują jednak odpowiednimi instrumentami do skutecznego przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego.

Cały raport pokontrolny znajduje się w multimediach

Organy samorządu, mimo narastania zadłużenia, nie stosowały się do wniosków wynikających z raportów o stanie gospodarki finansowej i wystąpień pokontrolnych RIO, a rzeczywiste zadłużenie ukrywały w zobowiązaniach komunalnych osób prawnych.

Niekorzystny wpływ na skuteczne wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych ma sporządzanie oceny stanu zadłużenia na podstawie sprawozdań i dokumentów jednostek samorządu terytorialnego, których rzetelność może być zweryfikowana dopiero w toku kontroli. Skuteczne wykonywanie zadań utrudnia też podatność na manipulacje wskaźników zadłużenia, ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

W skali kraju zadłużenie JST na koniec 2014 roku wyniosło 72 109,9 mln zł (było wyższe o 4,3 proc. niż na koniec 2013 roku i o 9,7 proc. niż na koniec 2011roku), a mierzone w relacji do dochodów JST zmniejszyło się z 38,4 proc. na koniec 2011 roku do 37,2 proc. na koniec 2014 roku.

Na koniec lat 2012–2014 zadłużenie samorządów w województwach, w których przeprowadzono kontrolę wynosiło ogółem kolejno 25 404,3 mln zł, 26 050,0 mln zł i 27 530,8 mln zł. Było ono wyższe w porównaniu do stanu z końca poprzedniego roku odpowiednio o 7,6 proc., 2,5 proc., 5,7 proc. W 2014 roku najbardziej wzrosło zadłużenie w województwie łódzkim (o 11,1 proc.) oraz wielkopolskim (o 10,3 proc.), natomiast w województwie podlaskim odnotowano jego spadek (o 2,5 proc.).

Dług generowany był przez gminy i miasta na prawach powiatu (w 2014 roku zobowiązania tych kategorii JST stanowiły odpowiednio 41 proc. i 4 proc. zadłużenia JST ogółem w województwach objętych kontrolą).

O ile jednak zobowiązania gmin w badanym okresie nominalnie kształtowały się na podobnym poziomie (wzrosły o 4,5 proc.), to zadłużenie miast na prawach powiatu znacznie wzrosło (o 32%). Wzrost zadłużenia odnotowały też województwa samorządowe (łącznie o 37,8 proc.), natomiast dług powiatów na koniec 2014 roku był mniejszy o 0,6 proc. w stosunku do stanu z końca 2011 roku.KOMENTARZE (2)

  • nina, 2015-05-08 13:02:01

    spcjalnie ich zadluzaja zeby pozniej oglosic upadlosc ,nie sztuka budowac orliki ,place zabaw zadluzajac miasto ,niech zwolnia polowe tej niepotrzebnej biurokracji darmozjadow ,gdzie zmiana ogrodzenia wymiana siatki wymaga zgody starostwa .PARANOJA
  • EWA, 2015-05-07 09:05:37

    Zawsze mowilam ze samorzady do likwidacji nalezy podac! to pijawka budzetu Skarbu Panstwa! to osoby nie majace miejsca w rzadzie polskim, przyczepione bezkarnie do stolkow - nie kontrolowane i samowolne! samorzady to szkodniki praworzadnnego panstwa! to pijawki narodowego majatku! zlikwidowac! be...z konroli i bez rozumu panstwo prosperowac nie moze - albo prowadzido wojny taki stan!  rozwiń