PARTNER PORTALU
 • BGK

NIK: Zlecanie usług prawniczych przez urzędy

 • pt    8 września 2016 - 08:48
NIK: Zlecanie usług prawniczych przez urzędy
W wyniku kontroli NIK oceniła, że niemal 60 proc. środków finansowych przeznaczonych na zewnętrzne usługi prawnicze wydanych zostało z naruszeniem prawa (fot.fotolia)

• NIK ustaliła, że 60 proc. środków przeznaczonych na zewnętrzną obsługę prawną urzędów wydano niezgodnie z prawem lub zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi.
• Większość usług prawnych zlecano bez przetargów bądź w trybie z wolnej ręki.
• Duża część usług dotyczyła zewnętrznej pomocy prawnej przy odzyskiwaniu podatku VAT, przy czym jej koszt sięgał nawet 30 proc. zwróconego podatku.
195 jednostek dolnośląskiego samorządu terytorialnego w latach 2010 - 2014 wydało blisko 121 mln zł na wewnętrzną i zewnętrzną obsługę prawną. Większą część tej kwoty zapłacono zewnętrznym kancelariom - umowy z nimi pochłonęły blisko 64 mln zł, czyli niemal 53 proc. ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel – wynika z raportu pokontrolnego NIK „Zlecanie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim”.

NIK pod kątem wydatków na usługi prawnicze zbadała 12 urzędów. Tylko w jednym - Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - obsługa prawna prowadzona była wyłącznie przez jego pracowników. Pozostałe jednostki, czyli urząd marszałkowski oraz dziesięć urzędów miast i gmin korzystało całkowicie lub w części z usług prawniczych firm zewnętrznych.

Pięć urzędów zatrudniało do obsługi prawnej własnych pracowników i jednocześnie dodatkowo wynajmowało kancelarie prawne. Natomiast sześć urzędów obsługę prawną w całości zlecało zewnętrznym kancelariom prawnym.

Zlecaniu tych usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych firmom zewnętrznym sprzyjały obowiązujące do niedawna przepisy Prawa zamówień publicznych (Pzp), które umożliwiały udzielanie w szerokim zakresie zamówień na usługi prawnicze w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W ten sposób z blisko 64 mln zł przeznaczonych na zewnętrzną obsługę prawną w latach 2010 - 2014, urzędy na Dolnym Śląsku wydały prawie 27 mln zł. Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zawarto umowy na kwotę blisko 25 mln zł. Przetargi rozpisano tylko na 12 mln zł.

Naruszenia prawa

W wyniku kontroli NIK oceniła, że niemal 60 proc. środków finansowych przeznaczonych na zewnętrzne usługi prawnicze wydanych zostało z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami.

Najpoważniejsze nieprawidłowości dotyczyły:

* zlecania usług prawniczych z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
nieuzasadnionego podziału zamówienia na części tak, aby wartość umowy nie osiągnęła 30 tys. euro, czyli progu, od którego należy stosować ustawę Pzp;

* ustalania wartości szacunkowej zamówień bez należytej staranności, np. wyboru wykonawców świadczących usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT nie poprzedzono ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia w konsekwencji udzielano ich z pominięciem Pzp;

* publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia z opóźnieniem, w skrajnym przypadku wynoszącym nawet cztery lata;

* nieprzestrzeganiu regulacji wewnętrznych urzędów dot. zlecania usług prawniczych.

Kontrolerzy ustalili także, że zawarte umowy na obsługę prawną urzędów były realizowane nierzetelnie, a nadzór nad ich przebiegiem i rozliczeniem pozostawiał wiele do życzenia.

Postanowienia części skontrolowanych umów nie w pełni zabezpieczały zarówno interes prawny jak i ekonomiczny urzędów. Dokumenty nie zawierały na przykład zapisów mogących mieć istotne znaczenie w przypadku nieprawidłowej ich realizacji, bądź wystąpienia sporu z prawnikami, czy kancelariami. Nierzetelnie również rozliczano i egzekwowano postanowienia umów.×
KOMENTARZE (4)

 • czytelnik, 2016-10-13 15:18:45

  Prasa podała że posady w MON i SKW dla adwokatów Antoniego Macierewicza. Niejasne zasady zatrudnienia i konflikt interesów?Mimo że Ministerstwo Obrony Narodowej i Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrudniają dziesiątki prawników, Antoni Macierewicz wprowadził tam swoich adwokatów. MON nie odpowiada na... pytania, ile zarabiają i na jakich zasadach pracują.  rozwiń
 • komentator spoleczny, 2016-09-14 09:47:16

  Do xyz: Nie długo zmieni się ustawa o RIO, gdzie wprowadza się kryterium gospodarności kontroli i nadzoru. Wtedy wnikliwie będą badane, oceniane w/w fakty i kierowane do prokuratury zawiadomienia. Ponadto jest wymóg naprawienia szkód przez pracownika(burmistrza) w pełnej wysokości bo działał umyśln...ie.Zapłaciu z własnej kieszeni to nuczy się zarządzać mieniem społecznym  rozwiń
 • xyz, 2016-09-14 09:20:39

  Znana kancelaria prawna działa w tym temacie w Mirosławcu woj. zachodniopomorskie i chyba.... ma się dobrze.To Burmistrz daje zarobić!!!! Zleca też przygotowanie SIWZ mimo, że ma zatrudnionego pracownika. Trzeba sprawdzić więcej gmin i powiatów to i niegospodarności znajdzie się więcej....  rozwiń