PARTNER PORTALU
  • BGK

Nocleg w izbie wytrzeźwień może być droższy

  • GK    11 października 2012 - 11:12
Nocleg w izbie wytrzeźwień może być droższy

Maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień wyniesie 350 zł, a nie jak do tej pory 250 zł. Konkretną kwotę, obejmującą całkowity pobyt pacjenta ustalą samorządy na podstawie aktualnych kosztów działalności placówki.
Takie między innymi zmiany przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokument ma dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że w dotychczasowym upoważnieniu ustawowym do wydania przez ministra rozporządzenia wykonawczego brak jest dostatecznych wytycznych dotyczących ustalania opłaty za pobyt w izbie.

Czytaj też: Opłaty z pobyt w izbie wytrzeźwień niekonstytucyjne

Według trybunału, upoważnienie dotyczy określenia wysokości opłaty, a więc daniny publicznej innej niż podatek, dlatego wytyczne mogą polegać na wskazaniu jedynie jej maksymalnej i minimalnej stawki, pozostawiając wyznaczenie konkretnych stawek innym organom.

„Ustawodawca powinien jednak ponadto wyczerpująco unormować zasady kalkulacji tych należności, aby wyeliminować dowolność podczas określania ich ostatecznej wysokości” – argumentowali sędziowie.

Czytaj też: Miasta skazane na wytrzeźwiałki?

Dlatego w senackim projekcie nowelizacji ustawy proponuje się zapis, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w drodze uchwały wysokość opłaty związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej bądź wskazanej przez samorząd lub w jednostce policji.

Opłata nie może być wyższa niż 350 zł i powinna zapewniać pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w tych placówkach, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów ich działalności.

Zapisana w dokumencie maksymalna wysokość opłaty pochodzi z prognoz Ministerstwa Zdrowia prezentowanych w trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłaty na poziomie 250 zł.

<!-- pagebreak //-->

Dodatkowo w projekcie proponuje się usunięcie wzmianki o opłatach za doprowadzenie pacjenta do izby lub innej wskazanej placówki.

– Podniesienie maksymalnej wysokości opłaty do 350 zł nie musi oznaczać faktycznie podniesienia wysokości tej opłaty. Zależy to od decyzji podmiotów ustalających wysokość opłat oraz od faktycznych kosztów utrzymania izb wytrzeźwień, co nakazuje uwzględnić – przy określaniu wysokości opłaty – wytyczna. Konsekwencją ustalenia maksymalnej wysokości opłaty w samej ustawie, będzie utrata takiego uprawnienia przez ministra. Konkretną wysokość opłaty będą ustalały samorządy – czytamy w uzasadnieniu projektu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.