PARTNER PORTALU
  • BGK

Normy bezpieczeństwa przekazywania danych ustalone

  • GK/mswia.gov.pl    14 listopada 2011 - 08:29
Normy bezpieczeństwa przekazywania danych ustalone

Komunikacja między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi ma wyglądać tak, że oba te podmioty będą przekazywały zwrotnie potwierdzenie przyjęcia określonych danych lub informacji.
Do zaopiniowania przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi.

Art. 10 ust. 2 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności stanowi, iż wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego oraz organy właściwe do wydania paszportów, przekazują dane, których obowiązek rejestrowania w rejestrze PESEL nakłada na nich ustawa za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące obywatelstwa, dowodów osobistych i paszportów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rejestrem centralnym gromadzącym dane dotyczące dowodów osobistych jest ogólnokrajowa ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO. Z kolei rejestrem centralnym gromadzącym dane dotyczące paszportów jest centralna ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUDP, a w zakresie danych dotyczących obywatelstwa – centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego (CRDoNiUOP).

Rozporządzenie MSWiA reguluje sposób i tryb przepływu informacji pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi: OEWiUDO, CEWiUDP i CRDoNiUOP.

Dokument zakłada, że przekazywanie danych następuje bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, co zapewni bezpieczeństwo przekazywania danych i uniemożliwi dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Przedmiotowy projekt reguluje również konieczność przekazywania przez rejestr PESEL do OEWiUDO i CEWiUDP danych związanych z unieważnieniem odpowiednio dowodu osobistego lub utratą ważności paszportu.

Komunikacja między tymi rejestrami zakłada, że rejestry te będą przekazywały zwrotnie potwierdzenie przyjęcia określonych danych lub informacji.

Treść rozporządzenia w dziale multimedia. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.