Nowa jednostka opiekuńcza w Zamościu

  • Gazeta Zamojska (rmar)
  • 26-12-2011
  • drukuj
Od 1 stycznia 2012 roku funkcjonować będzie Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu. Jakie są zadania tej organizacji?
Nowa jednostka opiekuńcza w Zamościu

9 czerwca uchwalono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na jej mocy tylko do końca bieżącego roku będzie istnieć w Zamościu istnieć Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

Po Nowym Roku pojawią się organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, których muszą wyznaczyć starostowie lub - w przypadku miast na prawach powiatu - ich włodarze.

Zgodnie z ustawą jednostkami organizacyjną wspierania rodziców i systemu pieczy zastępczej są podmioty organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Czytaj też: Piecza zastępcza znów dzieli

Właśnie Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest w Zamościu podmiotem, który do tej pory wykonywał wyżej wymienione funkcje. Od 1 stycznia ośrodek ten stanie się Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny na terenie Hetmańskiego Grodu.28 listopada zamojscy radni jednogłośnie przyjęli statut tej nowej jednostki budżetowej.

Zgodnie z decyzją radnych zostanie on wyposażony w mienie o wartości 60 tys. zł. W dalszym ciągu podmiot będzie się mieścił w budynku przy ulicy Prusa 2. W przypadku zawarcia stosownych porozumień, jednostka będzie mogła obejmować obszarem swojego działania również inne powiaty w granicach województwa.

Jej organem prowadzącym będzie miasto Zamość, a nadzór nad nią będzie sprawował prezydent miasta (zabierz głos/oceń prezydenta). On też zatwierdzi regulamin organizacyjny podmiotu, który przygotuje jego dyrektor.

Czytaj też: Rodzinny Anioł Stróż

Do zadań nowoutworzonej jednostki będzie należało między innymi prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Podmiot będzie się również zajmował szkoleniem i wspieraniem psychologiczno-pedagogicznym osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i rodziców dzieci objętych tą pieczą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU