PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa propozycja w sprawie zwrotu wydatków na fundusz sołecki

  • pt    25 kwietnia 2014 - 17:58

Minister Administracji i Cyfryzacji przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
Projekt rozporządzenia MAiC określa także wzór wniosku o zwrot wydatków na fundusz sołecki oraz wzór informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę

Rozporządzenie wskazuje tryb zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, wzór wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków,  wzór informacji przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w roku poprzedzającym rok budżetowy, o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokość kwoty bazowej (Kb).

Określony zostaje także wzór informacji zbiorczej przekazywanej przez wojewodę, w roku poprzedzającym rok budżetowy, ministrowi właściwemu do administracji publicznej o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz wysokość Kb w poszczególnych gminach.

Zwrot wydatków następuje na wniosek gminy przesłany w postaci papierowej lub elektronicznej.

Gmina składa wniosek o zwrot wydatków do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano
wydatków.

We wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek.

Zwrot wydatków następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

Projekt rozporządzenia i wzory wniosków TUTAJ

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.