PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe prawo o zgromadzeniach. Zobacz projekt ustawy

  • pt    25 marca 2015 - 15:06
Nowe prawo o zgromadzeniach. Zobacz projekt ustawy
Ministerstwo Administracji przygotowało projekt ustawy Prawo o zgromadzeniach

Na gminę spadnie prawo rozwiązania marszu, który utraci swój pokojowy charakter - wynika z projektu ustawy Prawo o zgromadzeniach przedstawionego przez resort administracji.
Ministerstwo Administracji opublikowało projekt ustawy Prawo o zgromadzeniach.
W projektowanej ustawie proponuje się nową definicję zgromadzeń, niezawierającą kryterium liczbowego (obecnie zgromadzenie to przynajmniej 15 osób).

Projekt wyodrębnia dwa rodzaje zgromadzeń: stacjonarne i marsze, co związane jest z odmiennym charakterem obu zgromadzeń i koniecznością zastosowania odrębnych regulacji prawnych.

Jak określa projekt, postępowanie w sprawach marszów należy do zadań zleconych gminy na obszarze której odbywa się marsz.

Ustawa zakłada, że organizator marszu będzie miał obowiązek zawiadomić organ gminy w taki sposób, by wiadomość dotarła do organu najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej na 30 dni przed datą marszu.

Jeżeli trasa marszu będzie przebiegała przez teren więcej niż jednej gminy to w każdej z nich będzie prowadzone odrębne postępowanie administracyjne.

W projekcie prawo rozwiązania marszu, który utraci swój pokojowy charakter, zostało delegowane na przedstawiciela organu gminy.

Proces ten będzie mógł być również zainicjowany przez funkcjonariusza policji, który w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi zwróci się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie marszu.

Według projektu MAC rozwiązanie marszu nastąpi przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników marszu o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym – ogłoszonej publicznie uczestnikom marszu.

W przypadku manifestacji stacjonarnych organizator będzie zobowiązany do poinformowania komendanta powiatowego (miejskiego) policji, o mającym odbyć się zgromadzeniu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 12 godzin przed planowanym jego rozpoczęciem, a także do podania jego miejsca oraz przewidywanego czas trwania oraz danych umożliwiających kontakt organizatora z funkcjonariuszem policji.

Projekt ustawy w Multimediach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.