PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe Prawo wodne: gminy nie zgadzają się na ograniczanie ich roli

  • bad    13 czerwca 2015 - 15:25
Nowe Prawo wodne: gminy nie zgadzają się na ograniczanie ich roli
Lubuskie gminy krytykują projekt ustawy Prawo wodne. Fot. Siechnice

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZHWL) wyraża negatywne stanowisko względem projektu ustawy Prawo wodne.
Projekt zakłada:

* przekazanie gminom zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jako zadania własnego oraz zadania z zakresu wykonywania i utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane,

* ograniczenie kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego, przekazując kompetencje w tym zakresie organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną,

* przekazanie gminom zadania marszałka województwa ewidencjonowania gruntów zmeliorowanych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory danych przestrzennych bez odpowiedniej pomocy finansowej,

 * przekazanie gminom zadania z zakresu planowania przestrzennego dotyczącego zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrażania.

Gminy nie mają pieniędzy, nie chcą ograniczenia kompetencji

- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wyraża obawę, iż nałożenie na gminy obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz rowów odwadniających tereny zurbanizowane, które nie byty konserwowane przez szereg lat, spowoduje powstanie niewspółmiernie wysokich kosztów tych działań. Środki na ten cel nie są zabezpieczone w budżetach gmin – czytamy w oświadczeniu Zrzeszenia.

Ponadto Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego kategorycznie sprzeciwia się wprowadzeniu zapisów uzależniających wprowadzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy od uprzedniego uzgodnienia projektów tych aktów z właściwym dyrektorem urzędu gospodarki wodnej.

- W ocenie Zrzeszenia Gmina Województwa Lubuskiego do decyzji gminy winno pozostawić się sposób zagospodarowania przestrzennego terenu. To bowiem gmina, jako podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju, winna mieć możliwość przesądzenia rozwoju zagospodarowania terenu i o kierunkach jego planowania – dodaje ZGWL.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • supernova, 2015-06-15 18:35:05

    urzędasy udają idiotów albo wcale nie muszą udawać.Plan zagospodarowania terenów - szczególnie na terenach zalewowych ???super znamy takie przykłady z autopsji. dolny śląsk,górny śląsk np.Oni udają że nie wiedzą o co chodzi.a chodzi o kasę! za wydanie zgody na budowę ....np
  • Nic nie robic cały dzień., 2015-06-15 14:09:33

    Zamiast jeździć po Warszawie i szpanować, to czyścić rowy melioracyjne Panowie Prezydenci, Burmistrzowie I Wójty z Lubuskiego