PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe progi stosowania prawa zamówień publicznych

  • Marek Okniński    11 stycznia 2016 - 07:51
Nowe progi stosowania prawa zamówień publicznych
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe kwoty wartości zamówień publicznych. Fot. Pixabay.com

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie regulujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).

Progi ustawowe

Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury.

W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30 tys. euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

• 134 tys. euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 135 tys. euro,

• 5,186 mln euro przy zamówieniach na roboty budowlane – nowy próg wynosi 5,225 mln euro.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

Sektor samorządowy

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:

• 207 tys. euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 209 tys. euro,

– 5,186 mln euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5,225 mln euro.

Zamówienia sektorowe

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż:

• 418 tys. euro dla dostaw lub usług,

• 5,225 mln euro dla robót budowlanych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.