PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe progi w udzielaniu zamówień publicznych

  • Marek Okniński (komunikaty.pl)    18 stycznia 2012 - 09:33
Nowe progi w udzielaniu zamówień publicznych

Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 30 listopada 2011 r. wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury.
W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2012 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

Natomiast zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg 125.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 130.000 euro oraz 4.845.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.000.000 euro.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących 193.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 200.000 euro oraz z 4.845.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.000.000 euro.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku  dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.