Nowe przepisy o pomocy społecznej

Obowiązująca od 5 października nowelizacja przepisów o pomocy społecznej wskazuje za co odpowiadają gminy.

Nowe przepisy o pomocy społecznej
Osobom w podeszłym wieku gmina może przyznać mieszkanie chronione. Fot. Pixabay.com

Nowe przepisy określają też, kto może skorzystać z pomocy państwa i w jakiej formie. Nowela daje też większą ochronę pracownikom socjalnym.

Ustawa wprowadza nową definicję – projekt socjalny. Jest to zespół działań podejmowanych przez gminę w celu poprawy sytuacji życiowej osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją czy wykluczeniem społecznym.

Czytaj też: Wzrastają zasiłki socjalne i progi dochodowe

Do zadań gminy będzie należało też prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Mają one uzupełniać ofertę środowiskowych domów samopomocy (przeznaczonych głównie dla przewlekle chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie) i stanowić rozwiązanie, np. dla osób aktywnych zawodowo. Dotychczas takie kluby mogły prowadzić jedynie powiaty, przez co wiele osób nie mogło korzystać z ich usług względu na odległość.

Zgodnie z przepisami odpłatność za usługi w środowiskowych domach samopomocy będą płacić tylko ci ich uczestnicy, którzy mają zasiłek stały lub rentę socjalną przekraczające kwotę 250 proc. odpowiedniego kryterium dochodowego. Opłata wyniesie 5 proc. kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

Korzystanie z klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 70 proc. dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu. Nie może być to jednak więcej niż średnia miesięczna kwota dotacji, jaką wojewoda przeznacza na jednego uczestnika w danym ośrodku wsparcia.

Ustawa eliminuje dysproporcje w zakresie średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, które występują pomiędzy poszczególnymi województwami. W uzasadnieniu do ustawy podawano, że różnice w wysokości – w zależności od województwa – sięgają ok. 400 zł. Przyjęto rozwiązanie polegające na określeniu minimalnej średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy na poziomie 250 proc. kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej. Powiązanie minimalnej kwoty dotacji z kryterium dochodowym ma umożliwić weryfikację kwot kryterium dochodowego (raz na 3 lata).

W przypadkach, gdy ktoś ma trudną sytuację życiową, jest w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnością i potrzebuje wsparcia w codziennym życiu, ale nie wymaga umieszczenia w ośrodku z całodobową opieką, gmina może przyznać mu mieszkanie chronione. Ta pomoc adresowana jest m.in. do osób z zaburzeniami psychicznymi czy tych, które opuszczają pieczę zastępczą. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

W noweli znalazł się także przepis eliminujący możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Do tej pory musieli oni współfinansować opiekę nad rodzicami.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do olga:

W pełni potwierdzam, 2015-10-06 18:45:06 odpowiedz

czytam i sie zastanawiam ,,ochrona prac,socjalnych ! nie ma takiej potrzeby ,oni nie maja czasu na robote w terenie ,siedza za biurkami i rzezbia prace biurowe- wywiady wypisuja,dodarrki energetyczne,mieszkaniowe,zas,rodzinne,alimentacja .....FIKCJA TOTALNA OPS szczególnie GOPS ,tam socjalni robia ...wszystko rozwiń

olga, 2015-10-05 17:44:14 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU