PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe standardy pieczy zastępczej

  • GK/mpips.gov.pl    10 listopada 2011 - 07:04
Nowe standardy pieczy zastępczej

Dzieci powinny mieszkać w pokojach nie większych niż trzyosobowe oraz mieć zapewnioną pomoc w nauce i kieszonkowe – przewiduje rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.




Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokument określa tryb i sposób przyjmowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Czytaj też: Piecza zastępcza pogrąży samorządy

Zasadę ogólną stanowi, że dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, to do placówki kieruje powiat właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania dziecka na pobyt stały. Jeśli tego też nie można ustalić do placówki kieruje powiat właściwy ze względu na siedzibę sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dziecko kieruje samorząd województwa na wniosek właściwego powiatu.

Projekt rozporządzenia określa również standardy usług świadczonych w instytucjach pieczy zastępczej. Poza oczywistymi wymogami, takimi jak m.in. wyżywienie, zaopatrzenie w książki, ubrania czy zabawki placówka ma zapewnić również pomoc w nauce i kieszonkowe. Dzieci powinny mieszkać w odpowiednio wyposażonych pokojach nie większych niż trzyosobowe.

Dokument reguluje także liczbę dzieci przebywających pod opieką wychowawcy. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawca może mieć pod swoją opieką nie więcej niż 5 dzieci, natomiast w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - nie więcej niż 10 dzieci.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Treść rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia





×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.