PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe stawki podatków i opłat lokalnych

  • pt    14 sierpnia 2014 - 08:46
Nowe stawki podatków i opłat lokalnych

Za posiadanie psa - 121,50 zł, uzdrowiskowa - do 4,32 dziennie, targowa - maksymalnie 767,68 zł dziennie – to górne granice podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Obwieszczeniem zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).

Czytaj: Czasu na rozliczanie podatków może być mniej

Wysokość opłat
Art. 5. - podatek od gruntów:

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od m2;

* pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni (4,56);

*pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m kw. powierzchni.   

Podatek od budynków lub ich części:

* mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m kw. pow. użytkowej;

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,13 zł od 1 m kw. pow. użytkowej;

* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m kw. pow. użytkowej;

* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,70 zł od 1 m kw. pow. użytkowej.

Art. 8 -podatek od środków transportu

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

* od 3,5 tony do 5,5 tony  - 821,45 zł;

* powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1370,38 zł;

* powyżej 9 ton - 1644,45 zł;

* samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3138,07 zł.

Od przyczep lub naczep:

* które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1644,45 zł;

*które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -do 36 ton włącznie - 1910,85 zł.

Od autobusów:

* mniej niż 30 miejsc - 1918,50 zł;

*równo lub więcej niż 30 miejsc - 2425,51 zł.

Opłaty

* opłata targowa, nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie;

*miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,20 zł dziennie;

* miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,13 zł dziennie;

*uzdrowiskowa, nie może przekroczyć 4,32 zł dziennie;

*od posiadania psów 121,50 zł.

Treść obwieszczenia TUTAJ

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.