PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe wzory oświadczeń majątkowych

  • GK    17 sierpnia 2011 - 09:25
Nowe wzory oświadczeń majątkowych

Rząd zamierza wprowadzić nowe wzory formularzy oświadczeń o stanie majątkowym samorządowców.
Proponowane rozwiązania mają doprecyzować informacje, jakie należy zawrzeć w oświadczeniu, tak, aby wyeliminować wątpliwości, co do zakresu tych informacji.

Na potrzebę takiej modyfikacji wskazywała Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanej w styczniu 2006 r. „Informacji o wynikach kontroli składania oświadczeń majątkowych”. Podobne wnioski wynikają z dotychczasowych doświadczeń Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tym zakresie.

W nowych wzorach, oprócz m.in. wykazania oszczędności i nieruchomości samorządowcy będą musieli wymienić składniki rzeczowe mienia ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł, takie jak np. pojazdy mechaniczne, sprzęt rolniczy, łodzie, dzieła sztuki, czy biżuterię.

Przepisy zobowiążą także samorządowców do wyszczególnienia zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych, w gotówce, w funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych i ubezpieczeniach kapitałowych.

Dodanie do formularza oświadczenia majątkowego rubryki obligującej do wykazywania „wierzytelności”, pozwala na wykluczenie ukrywania np. środków pieniężnych uzyskanych z nielegalnych źródeł dochodu w postaci udzielonych pożyczek na rzecz osób trzecich.

Ponadto dane dotyczące udzielanych pożyczek powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych z uwagi na zachowanie zasady transparentności osób pełniących funkcje publiczne.

Zmiany przewidują też zapis zobowiązujący do ujawnienia łącznej kwoty dochodu uzyskanego przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, z wyłączeniem jego danych osobowych i źródeł dochodu. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.