PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe zasady działania Rejestru Dowodów Osobistych

  • TM    1 lutego 2011 - 12:36
Nowe zasady działania Rejestru Dowodów Osobistych

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych. Regulacja ma wejść w życie w lipcu 2011 roku.
Wydawanie, unieważnianie i wszelkie zmiany związane z obsługą dowodów osobistych mają od lipca tego roku być rejestrowane za pomocą specjalnego sytemu teleinformatycznego. Ma to zmniejszyć liczbę błędów i usprawnić działanie Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).

Organy gmin będą dokonywać zmian w RDO za pomocą specjalnej aplikacji wspomagającej obsługę spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych. Po wprowadzeniu danych do rejestru, organ otrzyma potwierdzenie ich otrzymania i zarejestrowania. Dane zgromadzone w RDO nie będą usuwane.

Czytaj też: Protesty blokują przetarg na nowe dowody

Zgodnie z założeniami autorów projektu proponowane rozwiązania, pozwolą na:

- zachowanie spójności i kompletności danych w RDO, skutkujące brakiem możliwości wydania lub unieważnienia dowodu osobistego bez zarejestrowania tego faktu w RDO;
- utworzenie w RDO jednego punktu monitorowania całego cyklu życia dowodu osobistego, od momentu jego spersonalizowania aż do unieważnienia lub upływu terminu ważności;
- zapewnienie, że weryfikacja ważności dowodu osobistego będzie realizowana w tym samym systemie, w którym rejestrowane są unieważnienia;
- wykorzystanie mechanizmów aktywacji, zawieszania i wznawiania certyfikatów zapisanych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

W RDO będą rejestrowane wszelkie zmiany dotyczące dowodów osobistych. Organy gmin będą musiały umieszczać w RDO informację o pozostawieniu wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania, odmowie wydania dowodu oraz stwierdzeniu jego nieważności. W razie niezgodności danych ze złożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zgromadzonymi dotychczas w RDO oraz w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL), organ gminy będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania w celu wyjaśnienia tej niezgodności. (według przepisów wydanych na podstawie art. 54 ustawy o dowodach osobistych).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.