PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe zasady funkcjonowania zespołu „zagospodarowanie przestrzenne”

  • Bartosz Dyląg    12 listopada 2013 - 14:06
Nowe zasady funkcjonowania zespołu „zagospodarowanie przestrzenne”

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało nowe zasady funkcjonowania zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”.
Zespół jako organ pomocniczy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zajmuje się opracowaniem standardów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ministerstwo zdecydowało, że pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu, w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego. W przypadku nieobecności zastępcy pracami kieruje osoba wyznaczona na piśmie przez przewodniczącego lub jego zastępcę. Wcześniej wyznaczać mógł ją jedynie przewodniczący.

Pracami podzespołów lub grup roboczych kierują przewodniczący i zastępcy przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych. Wybiera ich przewodniczący zespołu lub jego zastępca.

Decyzję o zwołaniu posiedzenia zespołu podejmuje przewodniczący zespołu lub jego zastępca po uzgodnieniu z przewodniczącymi lub zastępcami przewodniczących poszczególnych podzespołów lub grup roboczych.

Według nowych przepisów posiedzenia zespołu i podzespołów lub grup roboczych odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: