PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja KPA: czego dotyczą zmiany i jak je stosować?

  • MIW    19 maja 2017 - 17:25
Nowelizacja KPA: czego dotyczą zmiany i jak je stosować?
1 czerwca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.(fot. pixabay.com)

Ministerstwo Rozwoju wydało broszurę „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Czego dotyczą zmiany i jak je stosować?”. To poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie praktyczne, istotne z punktu widzenia organów administracji oraz stron postępowań administracyjnych.
• Od 1 czerwca wchodzi w życie, przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

• To najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmianą KPA od kilkudziesięciu lat. Została opracowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”

• Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę poświęconą temu, czego dotyczą zmiany i jak je stosować.

Jak przypomina resort rozwoju nowelizacja KPA ma trzy kluczowe cele: przyspieszenie postępowań administracyjnych; wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami i zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

Czytaj: Kodeks postępowania administracyjnego: urzędy będą działały szybciej?

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza nowelizacja to:

• możliwość zaskarżenia bezczynności organów lub przewlekłości postępowania w przejrzystej procedurze, za pomocą ponaglenia,

• możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny – wspomnianą skargę można będzie złożyć bez korzystania z niego),

• możliwość zażądania przez stronę wydania przez organ II instancji decyzji rozstrzygającej sprawę zamiast tzw. decyzji kasatoryjnej, czyli przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia,

• możliwość zaskarżenia decyzji kasatoryjnych do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze,

• możliwość, by decyzja stała się wcześniej ostateczna dzięki zrzeczeniu się odwołania, do KPA wprowadzona zostanie ramowa procedura milczącego załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony i procedura postępowania uproszczonego, co pozwoli na ograniczenie formalizmu w prostych sprawach.

Nowelizacja wprowadza ponadto: mediację w postępowaniu administracyjnym; nowe zasady ogólne; gwarancje praw stron, w tym zwłaszcza zasady rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony, pewności prawa, proporcjonalności, bezstronności czy równego traktowania stron oraz obowiązek informowania o niespełnionych przesłankach zanim wydana zostanie decyzja odmowna.

Nowy KPA zakłada także wskazanie okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę wymierzając wysokość kary; określenie sytuacji, w których organ może albo musi odstąpić od kary i poprzestać na pouczeniu; wprowadzenie zasady, zgodnie z którą strona nie może być ukarana, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek siły wyższej; uregulowanie terminów przedawnienia nakładania i egzekucji kar oraz określenie zasad udzielania ulg w zapłacie kar.

Przygotowaną przez MR broszurę możecie Państwo znaleźć w dziale multimedia. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.