PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja prawa wodnego coraz bliżej

  • pt    20 lutego 2014 - 13:26
Nowelizacja prawa wodnego coraz bliżej

Projekt nowego prawa wodnego przewiduje, aby gminy odpowiedzialne za aglomerację wodnościekową przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic oraz w razie potrzeby mogły dokonać stosownych zmian.
Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, określenie gminy wiodącej w aglomeracji wodnościekowej oraz wprowadzenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego to najważniejsze regulacje nowelizacji prawa wodnego. Po pierwszym czytaniu, Sejm skierował projekt do dalszych  prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Celem  ustawy jest uzupełnienie transpozycji do krajowego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz pozostałych dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej – powiedział Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska przedstawiając posłom projekt.

Doprecyzowane zostaną  m.in. definicje  takich pojęć jak:  „powódź” „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”.

Strategiczne dokumenty wodne będą miały odpowiednią rangę prawną

Projekt ustawy  doprecyzowuje sposób dokumentowania planowania w gospodarowaniu wodami. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza mają być  przyjmowane w formie rozporządzenia Rady Ministrów.

Planowane jest także  wprowadzenie dokumentu zwanego planem utrzymania wód. Będzie to dokument prawa miejscowego odnoszący się do regionu wodnego przygotowywany i aktualizowany przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Najważniejszym postanowieniem jest, aby ten plan, był uzupełnieniem strategicznych dokumentów „wodnych” takich jak wspomniany już plan gospodarowania wodami w dorzeczach, czy plan zarządzania ryzykiem powodziowym oraz podlegał konsultacjom społecznym i ocenie oddziaływania na środowisko.

Projekt zakłada też nałożenie obowiązku na marszałków województw przekazywania dyrektorom RZGW propozycji działań jakie zamierzają podejmować przy utrzymywaniu wód na swoim terenie.

W nowelizacji zostały także stworzone  ramy prawne umożliwiające pełną koordynację działań przeciwpowodziowych z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód i ochroną przyrody.

Projekt przewiduje,  aby gminy  odpowiedzialne za aglomerację wodnościekową przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic oraz w razie potrzeby mogły dokonać stosownych zmian. Jest to odpowiedź na postulaty samorządów, które chciały wprowadzenia elastycznego mechanizmu umożliwiającego dokonywanie zmian w obowiązujących uchwałach sejmików województw wyznaczających aglomeracje.

Ta zmiana pozwoli  na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb.

Wprowadzone zostanie  również pojęcie gminy wiodącej pełniącej rolę koordynującą w aglomeracji. Ponadto, planowane jest  uzupełnienie definicji samej aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, co może wpłynąć na  zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach.

Ten projekt był bardzo szczegółowo konsultowany z gminami. Bezpośrednio na spotkaniach i szkoleniach poświęconych wyznaczaniu obszarów aglomeracji, ale także z korporacjami samorządowymi, i wreszcie na forum Komisji Rządu i Samorządu. Wszystkie te uwagi było bardzo cenne.

To właśnie wójtowie, prezydenci i burmistrzowie najlepiej zdają sobie sprawę i wiedzą co i jak jeszcze trzeba zrobić przy oczyszczaniu ścieków – mówił minister Gawłowski.  
.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.