Nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma zapobiec zadłużeniom samorządów

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma zapobiec zadłużeniom samorządów
Resort proponuje zmiany indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. (fot. pixabay)

• W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

• Jej głównymi założeniami jest zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów i uelastycznienie ich gospodarki finansowej.

• Projekt zakłada też wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.

- Na potrzebę dokonania zmian wskazują wnioski z przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów analizy dotychczasowego funkcjonowania regulacji, w tym indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, a także postulaty regionalnych izb obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz propozycje organizacji samorządowych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie czytamy m.in., że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym dyskonto od emitowanych przez JST papierów wartościowych nie może przekraczać 5 proc. wartości nominalnej, a kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Ponadto organ stanowiący JST może upoważnić zarząd samorządu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej, w ramach środków pochodzących z budżetu środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

Trzy grupy priorytetowe

W uzasadnieniu napisano, że projektowane zmiany ustawy można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to zmiany racjonalizujące proces zadłużania w samorządach i powiększenia przestrzeni do dokonywania wydatków. Projektowane regulacje mają umożliwiać dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego.

Druga grupa to zmiany w zakresie uelastycznienia gospodarki finansowej. Mają one na celu umożliwienie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego dokonywanie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Trzecią grupę stanowią zmiany w zakresie kontroli poziomu zadłużenia. Zdaniem resortu, obowiązujące mechanizmy prawne służące ograniczeniu i monitorowaniu poziomu zadłużenia JST są niewystarczające przede wszystkim wobec tzw. niestandardowych instrumentów finansowania, które obecnie nie podlegają wyraźnym ograniczeniom ustawowym. W szczególności chodzi o zakres ich przeznaczenia, uzyskania stosownej opinii organu nadzoru, czy zachowania limitów mierzonych wskaźnikiem spłaty zobowiązań przypadających na dany rok.

Cały projekt wraz z uzasadnieniem dodajemy w załączniku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych przy zmianie wobec samorządów morze nosić znamiona czynu zabronionego przestępstwa, bowiem w przedmiocie uchwalania dalszych ustaw wyniknie są niekonstytucyjne. Czwartej władzy samorządów terytorialnych nie ma nawet w aktualnej Konstytucji Rzeczpospolitej P...olskiej , Jako kraj demokratyczny przyjęliśmy iż, mamy na obszarze obejmującym nasz kraj Polskę trójpodział władzy:Ustawodawczą Sejm;Senat. Wykonawczą Prezydent ,Rząd( KPRM) i Sądowniczą, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. W związku z powyższym, patologiczną w danej sytuacji zorganizowaną grupę przestępczą samorządy należy zlikwidować. Gminy powinny podlegać pod Wojewodę w swych obrębach, podobnie Prezydenci miast w danych województwach, należy niezwłocznie wygaście mandaty Paniom Prezydent bowiem Konstytucja RP określa wyrżnie, Prezydentem morze być osoba-kandydat płci męskiej. (przepraszam za mały błąd komputerowy, nie stać mnie jak Zbyszka na porządne szkła kontaktowe itp.). rozwiń

Marek.S, 2017-04-14 10:43:22 odpowiedz

Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych przy zmianie wobec samorządów morze nosić znamiona czynu zabronionego przestępstwa, bowiem w przedmiocie uchwalania dalszych ustaw wyniknie są niekonstytucyjne. Czwartej władzy samorządów terytorialnych nie ma nawet w aktualnej Konstytucji Rzeczpospolitej P...olskiej , Jako kraj demokratyczny przyjęliśmy iż, mamy na obszarze obejmującym nasz kraj Polskę trójpodział władzy:Ustawodawczą Sejm;Senat. Wykonawczą Prezydent ,Rząd( KPRM) i Sądowniczą, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. W związku z powyższym, patologiczną w danej sytuacji zorganizowaną grupę przestępczą samorządy należy zlikwidować. Gminy powinny podlegać pod Wojewodę w swych obrębach, podobnie Prezydenci miast w danych województwach, należy niezwłocznie wygaście mandaty Paniom Prezydent bowiem Konstytucja RP określa wyrżnie, Prezydentem morze być osoba-kandydat płci męskiej. rozwiń

prawica, 2017-04-14 10:36:49 odpowiedz

Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych przy zmianie wobec samorządów morze nosić znamiona czynu zabronionego przestępstwa, bowiem w przedmiocie uchowania dalszych ustaw wyniknie są niekonstytucyjne. Czwartej władzy samorządów terytorialnych nie ma nawet w aktualnej Konstytucji Rzeczpospolitej ...Polskiej , Jako kraj demokratyczny przyjęliśmy iż, mamy na obszarze obejmującym nasz kraj Polskę trójpodział władzy:Ustawodawczą Sejm;Senat. Wykonawczą Prezydent ,Rząd( KPRM) i Sądowniczą, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. W związku z powyższym, patologiczną w danej sytuacji zorganizowaną grupę przestępczą samorządy należy zlikwidować. Gminy powinny podlegać pod Wojewodę w swych obrębach, podobnie Prezydenci miast w danych województwach, należy niezwłocznie wygaście mandaty Paniom Prezydent bowiem Konstytucja RP określa wyrżnie, Prezydentem morze być osoba-kandydat płci męskiej. rozwiń

prawica, 2017-04-13 11:34:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU