PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych: Zmiany w umorzeniach i preferencjach w spłacie należności

  • aw/PAP    3 listopada 2016 - 15:17
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych: Zmiany w umorzeniach i preferencjach w spłacie należności
Dzięki noweli łatwiej ma się też uzyskiwać umorzenie np. zobowiązań wobec budżetu (fot.pixabay)

Projekt noweli ustawy o finansach publicznych bedzie jednym z głównych tematów piątkowego (4 listopada) posiedzenia rządu. Nowe przepisy ułatwią m.in umarzanie niewielkich roszczeń.
Rada Ministrów zbiera się rano, przed zaplanowanymi na godz. 11 w Sejmie głosowaniami. 

Projekt noweli ustawy o finansach publicznych ma umożliwić np. rezygnację z dochodzenia roszczeń przez instytucje samorządowe, jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 100 zł.

Dzięki noweli łatwiej ma się też uzyskiwać umorzenie np. zobowiązań wobec budżetu.

Projekt reguluje zasady ulg w należnościach cywilnoprawnych udzielanych z urzędu i na wniosek dłużnika. Wyraźne też wskazuje, iż należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości albo w części. Ujednolica również, jak wynika z uzasadnienia, przesłanki udzielenia preferencji w spłacie należności, gdy stanowią one albo "ważny interes dłużnika", albo "interes publiczny".

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, projekt m.in. uzupełnia definicję środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym o przychody państwowych funduszy celowych. Enumeratywnie wylicza także rodzaje ulg, które mogą zostać udzielone przez właściwy organ na wniosek zobowiązanego oraz określa kryteria udzielania określonych ulg.

W uzasadnieniu przypomniano, że istnieją trzy formy ulg w zobowiązaniach cywilnoprawnych i publicznoprawnych - to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty.

Inne projekty na posiedzeniu rządu

Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowany przez MRPiPS. Wdraża on dyrektywę unijną. Określa on nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Celem zmian jest też ograniczenie nadużyć związanych z funkcjonowaniem systemu oświadczeń potrzebnych do zatrudnienia w Polsce.

Rząd ma się również zająć innym projektem MRPiPS, zgodnie z którym osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma zyskiwać prawo do stałego zasiłku z pomocy społecznej w miesiącu, w którym wystąpi o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a nie - jak jest obecnie - dopiero, gdy już to orzeczenie ma. Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma dostosować prawo do ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że obowiązujące regulacje są niezgodne z prawem. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.