PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ograniczy wolny rynek?

 • wnp.pl (PB)    14 kwietnia 2011 - 16:12

W sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem Pracodawców RP projekt ten zakłada likwidację w gospodarce odpadami komunalnymi konstytucyjnych zasad wolnej konkurencji i swobody gospodarczej.
Jak wyjaśniają Pracodawcy RP właściciele nieruchomości pozbawieni zostaną możliwości wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady, a społeczna gospodarka rynkowa zostanie zastąpiona monopolem gmin.

- Dla branży świadczącej te usługi nowe przepisy oznaczają wywłaszczenie dużej części przedsiębiorców, pozbawienie ich możliwości prowadzenia firm i zatrudniania pracowników. Ustawa wprowadzi faktyczny monopol gmin oraz urzędniczy dyktat. Mieszkańcy zostaną zmuszeni do płacenia nowego, niesprawiedliwego, oderwanego od ilości powstających odpadów, podatku - apelują w liście otwartym do parlamentarzystów Pracodawcy RP.

- Nie ma żadnych miarodajnych przesłanek dla stwierdzenia, że istnieje konieczność wprowadzania tylu radykalnych zmian jednocześnie- tłumaczy Marian Mazurek, doradca Pracodawców RP.

Jak wskazują Pracodawcy RP, Polska wypełnia dyrektywy unijne w zakresie ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Zgodnie z wyjaśnieniami Polski do Komisji Europejskiej, przewiduje się, że poziom redukcji tych odpadów wyniósł w 2010 roku 75 proc.

Odnotowuje się także stały spadek masy odpadów komunalnych zagospodarowywanych poprzez składowanie, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomów odzysku i recyklingu.

Przykładowo, według danych z GUS w 2009 roku dwukrotnie zwiększono masę odpadów (do około 795 tys ton) wysortowanych i przeznaczonych do recyklingu w stosunku do roku 2008, zaś blisko o 10 proc. spadła w tym okresie masa produktów komunalnych deponowanych na składowiskach.

- Nie ma także żadnych przesłanek, by na Polskę zostały nałożone kary unijne z tytułu nieosiągnięcia redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, co zresztą przyznaje samo Ministerstwo Środowiska - wyjaśnia Michał Dąbrowski z grupy Remondis.

Zdaniem Pracodawców RP w drodze wprowadzenia "podatku śmieciowego" nie zostanie również rozwiązany problem śmieci podrzucanych do lasu.

- W lesie zalegają przede wszystkim odpady remontowe i budowlane oraz pozostawione przez tzw. "turystów". Tego rodzaju odpady nie będą objęte "podatkiem śmieciowym". Rozwiązanie problemu wymaga stosowania represji prawno-karnej i finansowej, a także szerokiej edukacji ekologicznej - wyjaśnia dalej Marian Mazurek.

Ponadto Pracodawcy RP zwracają uwagę, że projekt nowelizacji ustawy nie był zaopiniowany przez Radę Legislacyjną przy prezesie Rady Ministrów ani ekspertyz konstytucjonalistów.

- A przecież jego istota sprowadza się de facto do komunalizacji sprywatyzowanej po 1989 roku dziedziny gospodarki - podkreślają Pracodawcy RP.

W opinii Pracodawców RP, nowa ustawa upolityczni tę dziedzinę gospodarki i sprawi, że stanie się ona o wiele bardziej podatna na działania niezgodne z prawem, zwłaszcza korupcyjne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • kris, 2011-08-25 11:55:23

  "Krakowski kolarz" to dinozaur minionej epoki realnego socjalizmu, który uważa, że zwykły urzędnik troszczy się o niego i lepiej wie jak wydać jego pieniądze. Kompletna bezmyślność !
 • radek, 2011-08-24 13:27:54

  Widać jak wielu ludziom nie wywietrzała idea wyższości gospodarki socjalistycznej nad gospodarką rynkową.Zastanawiam się czy wynika to z braku elementarnej wiedzy ekonomicznej czy też głupoty. Powinni jedno wiedzieć : im mniej państwa w gospodarce tym lepiej dla ludzi. Odnośnie utrzymania porządku w...ystarczy wprowadzić taki obowiązek na właściciela posesji pod rygorem wysokiej kary. Zaśmiecanie miejsc publicznych-5000 zł kary np. i bezwzględna egzekucja prawa.W Singapurze za wyrzucenie niedopalka-500$ kary i jest wszędzie czysto.  rozwiń
 • marysska, 2011-07-18 09:39:39

  Najwięcej nieczystości podrzucanych jest przez osoby mające domki ,oraz firmy .Mało tego najbardziej cierpią osoby takie co są samotne i uczciwe ,a ile ludzi wogóle nie ma podpisanych umów na wywóz nieczystości .Zdecydowanie jestem za podatkiem przynajmniej bedze spraiwedliwie .Jestem Na Tak !!!!...  rozwiń