PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowy departament w resorcie sprawiedliwości. Zajmie się reprywatyzacją w stolicy

  • PAP/JS    7 kwietnia 2017 - 19:15
Nowy departament w resorcie sprawiedliwości. Zajmie się reprywatyzacją w stolicy
MS ustawą zostało zobligowane do zapewnienia komisji weryfikacyjnej obsługi administracyjno-biurowej (fot.:ms.gov.pl)

Nowo utworzony departament prawa administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości ma zapewniać obsługę komisji weryfikacyjnej ds. dzikiej reprywatyzacji w stolicy.
• MS ustawą zostało zobligowane do zapewnienia komisji weryfikacyjnej obsługi administracyjno-biurowej.

• Głównym zadaniem departamentu ma być wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla komisji weryfikacyjnej.

• Dyrektorem departamentu został dr hab. Kamil Zaradkiewicz.

W związku z podpisaniem 31 marca przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy z 9 marca o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa", MS zostało zobligowane do zapewnienia komisji weryfikacyjnej obsługi administracyjno-biurowej.

"Zarządzeniem prezesa Rady Ministrów z 23 marca utworzono w MS departament prawa administracyjnego, który ma wypełniać powyższe obowiązki" - głosi komunikat resortu. Głównym zadaniem departamentu ma być wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla komisji weryfikacyjnej.

4 kwietnia funkcję dyrektora departamentu objął dr hab. Kamil Zaradkiewicz. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 do 2016 r. pracował w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, m.in. na stanowisku dyrektora Zespołu Orzecznictwa i Studiów. Od 1999 do 2014 r. był członkiem zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Od 2000 r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucje Prawa Cywilnego na wydziale prawa i administracji UW, a od 2008 r. - wykładowcą na aplikacji legislacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji.

Tydzień temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przygotowaną przez MS. Zapisano w niej, że w skład komisji ma wchodzić przewodniczący powoływany przez premiera oraz ośmiu członków w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Członkowie komisji mieli rangę sekretarzy stanu, ale nie w MS, i wyłącznie przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji. Jak zapowiadali wcześniej przedstawiciele rządu, każdy klub opozycyjny ma mieć w komisji po jednym przedstawicielu; jej prace mają być jawne i mogłyby się zacząć w maju.

Komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Ponadto będzie mieć prawo do przyznawania od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.