PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowy wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

  • wer    19 grudnia 2011 - 12:40
Nowy wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia od niego opłaty. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2012r.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.1378) została wprowadzona w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60, z późn. zm) możliwość składania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych i takich samych stanach prawnych.

Jednocześnie ustawodawca w art. 14a § 11 ustawy - Ordynacja podatkowa nałożył na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek określenia wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty do wniosków.

Resort podaje więc jakie informacje powinny znaleźć się w formularzu, jak również informuje, że opłatę od wniosku należy uiścić na rachunek organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego składany jest wniosek albo gotówka w kasie organu.

Dokumenty wraz z instrukcją wypełnienia formularza (w uzasadnieniu) zamieszczamy w dziale multimedia. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.