PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowym wniosek ws. rozszerzenia granic Legnicy

  • AT    24 stycznia 2013 - 09:42
Nowym wniosek ws. rozszerzenia granic Legnicy

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował samorządy gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz powiatu Legnickiego o powtórnym rozpoczęciu procedury w sprawie zmian granic Legnicy.
Jesienią 2012 Tadeusz Krzakowski, po konsultacjach z władzami sąsiednich gmin Miłkowice i Krotoszyce, wycofał złożony wcześniej wniosek o przyłączenie do miasta 460 ha terenów położonych w granicach tych gmin, w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodnicy Zachodniej i graniczących z miastem.

Na części tego terenu, będącej od lat własnością miasta, zbudowany został nowy legnicki cmentarz komunalny. Obie gminy nie wyrażały wcześniej zgody na przekazanie miastu terenów leżących w ich granicach, nie godząc się również na przyjęcie uchwał „o założeniu cmentarza".

Prowadzone w tej sprawie trójstronne rozmowy dały jednak szansę i nadzieję na wypracowanie rozwiązania kompromisowego. Miało ono polegać na tym, że gminy przyjmą uchwały związane z założeniem cmentarza, a miasto Legnica, odstępując od pierwotnego zamiaru poszerzenia swej powierzchni o 460 ha, włączy w swoje granice jedynie około 61 ha, czyli będący jego własnością obszar cmentarza wraz z terenem umożliwiającym dostęp do tej nekropolii.

Taka koncepcja uzyskała już we wcześniejszej procedurze (pismo z dnia 29 maja 2012 r.) pozytywną opinię Wojewody Dolnośląskiego, który pisze:

„Uznałem, że wniosek Prezydenta Miasta Legnicy, działającego z upoważnienia Rady Miejskiej Legnicy, jest zasadny w kwestii zmiany granic Miasta związanej wyłącznie z koniecznością budowy nowej nekropolii dla Miasta Legnicy".

Podczas kolejnych trójstronnych spotkań sąsiednie gminy postawiły nowy warunek - zażądały od Legnicy przekazania im części obszaru miasta na zasadzie „metr za metr". Nie było możliwości uzyskania porozumienia, mimo dobrej woli, otwartości na dialog i gotowości do kompromisu ze strony Prezydenta Legnicy.

- Uważam - mówi Tadeusz Krzakowski - że w obecnej sytuacji, przy pełnym szacunku dla stanowiska gmin, dalsze rozmowy stały się jednak bezprzedmiotowe. W tej kwestii muszą wypowiedzieć się poprzez społeczne konsultacje mieszkańcy Legnicy.

Prezydent postanowił przedłożyć zatem Radzie Miejskiej na najbliższej, styczniowej sesji projekt uchwały inicjującej poszerzenie granic miasta o obszar ok. 61 ha, stanowiący teren nowego cmentarza wraz z niezbędnym do niego dostępem.

Poinformował też samorządy gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz Powiatu Legnickiego o powtórnym rozpoczęciu procedury w sprawie zmian granic Legnicy, zgodnie z wytycznymi art. 4b Ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdził również, że jeśli gminy chcą powiększenia swego terytorium, mogą skorzystać z takiej samej procedury.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.